Styr på økologien hos slagterier og slagtermestre

Stikprøvekontrol viser, at forbrugerne godt kan regne med, at der er økologisk gris i den økologiske leverpostej

Intet tyder på, at de økologiske slagterier, grossister og slagterbutikker ikke holder hvad de lover.

Sådan lyder konklusionen efter at Fødevarestyrelsen har undersøgt om blandt andet detailslagtere og deres leverandører nu også har dokumentation for, at de ikke solgte mere økologisk gris end de fik ind i deres virksomhed.

I alt fik godt 25 virksomheder et målrettet kontrolbesøg. Her kontrollerede Fødevarestyrelsen de såkaldte mængderegnskaber, dvs. fakturaer og oversigter over hvor mange grise, slagtekroppe og udskæringer, der blev købt, og hvor meget der efterfølgende blev solgt videre til grossister, detailhandelsbutikker og forbrugere.

I fem tilfælde fandt Fødevarestyrelsen anledning til at indskærpe reglerne. Alle gange fordi den modtagende virksomhed manglede dokumentation for, at deres leverandør rent faktisk også var økologicertificeret. Derudover fandt myndighederne kun to bagatelagtige overtrædelser af regnskabskravene.

- Flere steder måtte vi bare vejlede. Enten om regnskabsreglerne, reglerne for sporbarhed på varerne eller virksomhedernes egenkontrol. Så selv om vores kontrol ikke viste tegn på svindel, så konstaterede vi flere eksempler på sjusk i papirarbejdet i de økologiske butikker og virksomheder. Derfor vil jeg gerne opfordre økologerne til at leve op til deres forpligtigelser, og deres brancheorganisationer til at styrke vejledningen af deres medlemmer, så ikke mindst nye iværksættere, kan komme godt i gang, lyder det fra enhedschef i Fødevarestyrelsen, Henrik Dammand.

Læs også