DLG-økologer ser fremad mod 2020

Der blev budt på sortsvalg, forsøgsresultater og forventninger til 2020, da omkring 50 økologer i går deltog i DLG’s lokale økologimøde i område Sydjylland.

Med få dage af 2019 tilbage var det tid både at gøre status over året, der er gået – og et kig ind i 2020, da DLG i går havde inviteret til økologimøde for Sydjylland på Øster Højest Kro nær Løgumkloster i Sønderjylland.

Mødet blev indledt af Jens Bagge, Sejet Planteforædling, der kom med sine anbefalinger om sortsvalg i majs – både inden for de tidlige, middeltidlige og sildige sorter, hvor man i år og igen i 2010 vil byde på både etablerede som nye sorter med høje udbytter målt i forsøg og i høst.

Jens Bagge havde tillige fokus på kolbetørstof og kerneandel, der bør være i fokus i relation til sortsvalget. Om udbytte fremhævede han de middeltidlige sorter som dem med det højeste udbytte af alle.

Blandt sorterne til økologerne tilbydes der i DLG-regi i 2020 sorterne Ability, Milkytop, Autens KWS, Fieldstar, Edgaard KWS og RGT Duxxbury

Fokus på korn-afgrøder

Det økologiske dyrkningsareal i Danmark er de seneste år vokset med omkring 20.000 hektar årligt i gennemsnit. Hos DLG har det givet øget fokus på økologiske græs- og kornafgrøder.

Christian Greve fra DLG gennemgik på mødet sorter og resultater inden for de økologiske afgrøder i korn.

Indenfor vårbyg har man i alt fire sorter i form af Flair, Dragoon, Evergreen og den nye sort Wish. Indenfor havre, tilbydes der ligeledes fire sorter i form af Poseidon, Delfin, Dominik og seneste skud på stammen, Lion, der er på vej.  I vårhveden er det sorten Alondra, der dominerer, mens det i vår-tritricale er en sort som Amarillo, der er i fokus.

Køer vil have timoté

Er der noget, køer kan lide, er det timoté. Derfor bør denne græssort være at finde i enhver græsblanding. Det var ét af budskaberne fra produktchef hos DLF, Gurli Klitgaard, der i sit indlæg gennemgik de forskellige økologiske græsblandinger, som der tilbydes i DLG-regi.

Blandt de nye sorter fremhævede hun blandt andet sorten Bovini, der vil komme ind i mange blandinger i 2020-udgaven. En ny lovende sort, med høj fordøjelighed af cellevægge og som har høj rust-resistens.

Rekord i øko-afgrøder

Der er kommet fart på omlægningen af konventionelt landbrug til økologisk drift herhjemme, ligesom flere steder i udlandet. Og det kan, ifølge økologichef hos DLG, Steffen Blume, nu for alvor mærkes.

- Økologien har gennem tiden kørt i bølger, men vi har siden 2016 oplevet en solid omlægningsbølge, konstaterer Steffen Blume, der har kunnet konstatere, at det har betydet rekordudbytter i økologiske afgrøder inden for blandt andet rug, byg – og foderkorn, hvor der dog i Danmark stadig er et underskud nationalt i forsyningen.

- DLG modtog 35.000 tons øko-korn i 2018, der var et tørkeår. I år havde vi budgetteret med 60.000 tons, men vi fik over 80.000 tons, konstaterer Steffen Blume, der forudser yderligere stigning i økologiske afgrøder.

john@landbrugsyd.dk
telefon +45 21 25 19 68

Læs også