For meget eller for lidt økologi

Tales der for meget eller for lidt økologi i Landbrug & Fødevarer, og hvordan taler man om de forskellige produktionsformer. Det blev debatteret i den politiske debat på L&F’s første økologiske sommermøde.

160 landmænd – økologer og dem som bare havde lyst til at snuse til økologien var mødt op mandag aften, da Økologisektionen for første gang inviterede til økologisk sommermøde hos Axel Månsson A/S i Brande.  

På programmet var rundvisning på bedriften, faglige oplæg og debat med Landbrug & Fødevarers formand Martin Merrild og Økologisektionens formand Hans Erik Jørgensen om, hvordan L&F som organisation favner både økologisk og konventionel produktion. 

- Vi er en organisation for hele erhvervet. Mangfoldighed er vigtig og det er vigtigt, at vi rummer alle, sagde Martin Merrild og fortsatte.

- Vi har i L&F en rigtig god struktur, hvor man fordyber sig i sektionerne samtidig med, at man er en del af det store fællesskab,”. 

Hans Erik Jørgensen føler sig også rigtig godt tilpas som økolog i Landbrug & Fødevarer.
- Man kan mærke, at der er en kæmpe respekt for alle produktionsformer i L&F.  Der er selvfølgelig altid nogle på yderfløjene, der har mere radikale holdninger.  Sådan vil det altid være, men det bliver hele tiden bedre, sagde Hans Erik Jørgensen. 

Begge formænd er meget enige om, det er vigtigt, at man ikke nedgør andres produktionsform. 
- Man skal fremhæve sine egne produkter og deres kvaliteter uden at nedgøre andres. Det er fuldstændig ligesom når man fx ser på bil. Hvis man går til en Ford forhandler fremhæver han Ford’s kvaliteter – uden at nedgøre andre bilmærker. Det er fundamentalt for den gode stemning, sagde Martin Merrild.

Sune Helms fra Århus Erhvervsakademi udfordrede de to formænd på, hvordan man reelt kan markedsføre sine økologiske produkter, hvis man ikke kan fortælle, hvilke konkrete forskelle, der er mellem to tilsyneladende ens produkter. 

Jørn Holm Larsen, Holstebro, der har været økologi i 25 år, er af samme holdning som de to formænd: 

- Det er vigtigt at vi ikke taler grimt om hinanden. Vi er afhængige af hinanden, og det tjener intet formål af nedgøre hinanden.

De økologiske sommermøder fortsætter torsdag den 7. juni på Strandegård i Faxe og mandag den 11. juni hos Per Bundgaard med faglig inspiration og politisk debat. Se mere på Lf.dk/sommermoede 

Læs også