Klima-pakke giver både klimamæssig og økonomisk gevinst

ØkologiRådgivning Danmarks klima-team tilbyder en rådgivningspakke til økologiske mælkeproducenter, der vil i front på klimaområdet. Erfaringerne viser, det typisk fører til 10 pct. lavere klimabelastning og ofte har en positiv effekt på driftsøkonomien.

Landbruget skal i fremtiden levere bedre tal på klimabundlinjen. ØkologiRådgivning Danmark (ØRD) har et godt bud på, hvordan økologer kan gøre det og få både økonomisk og klimamæssig gevinst ud af det.
 
Værktøjet hedder Klimahandlingsplan, og ØRD har nu etableret et team af fire klimarådgivere, der tilbyder mælkeproducenter en rådgivningspakke til en fast pris.
 
Landmandens egen plan
Der findes forskellige tilbud om klima- og bæredygtighedstjek på markedet, men Klimahandlingsplan, der er udviklet sammen med Økologisk Landsforening, kan noget helt særligt, mener Erik Kristensen fra ØRD’s klimateam.
 
- Det er Klimahandlingsplanens konkrete tiltag, som landmanden selv vælger og skriver under på at gennemføre, der gør hele forskellen. Både fordi landmanden har ejerskab til planen, og fordi den anviser helt konkrete handlinger, han kan sætte i værk straks, siger den erfarne klimarådgiver, der bl.a. har lavet klimahandlingsplaner for Thises leverandører det seneste år.
 
Klima er også en god forretning
Pakken, der koster 11.750 kr., indeholder et bedriftsbesøg med en beregning af den nuværende klimabelastning fordelt på kilder, rådgivning om klimatiltag, en handlingsplan med konkrete forslag og en beregning af effekten. Det er muligt at tilkøbe opfølgning på handlingsplanen.
 
Erfaringerne viser, at økologiske kvægbrug typisk reducerer udledningen af klimagasser med 8-10 procent, når de gennemfører tiltag, der optimerer hverdagens management. Det er typisk også en god forretning, fordi mange tiltag bidrager til en mere effektiv omgang med ressourcerne på gården.
 
Tiltag, der mindsker klimabelastningen, sætter tit gang i en klima-kædereaktion, hvor én ændring fører andre med. Ofte påvirker arbejdet med klimaoptimering hele bedriftens strategi.
 
- Landmænd ved godt, at vil de have bedre sædskifter, højere udbytter og lavere omkostninger, må de investere i det. Kun hvis man vil ændre sin praksis, skaber man bedre resultater, lyder det fra Erik Kristensen.
 
ØkologiRådgivning Danmark udarbejder klimahandlingsplanerne hen over sommeren.

Læs også