Landbrugsstyrelsen tjekker udeforhold

Økologiske husdyr skal være ude nu, og der gennemføres stikprøvekontroller de kommende måneder, oplyser Landbrugsstyrelsen.

I perioden fra 15. maj til 1. september har Landbrugsstyrelsens stikprøvekontrol på økologiske bedrifter særligt fokus på udeforhold for husdyrene.

Landbrugsstyrelsen udfører i 2018 uanmeldt stikprøvekontrol på fem procent af de økologiske bedrifter. Det drejer sig om cirka 183 bedrifter i alt. Bedrifterne er udtaget til stikprøvekontrol på baggrund af en risikovurdering. I risikovurderingen indgår blandt andet antallet af dyr på bedriften og tidligere konstaterede overtrædelser, oplyste styrelsen i går.

Kravene er klare. Økologiske dyr skal have adgang til udearealer, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det.

 

Adgang til græs

Landbrugsstyrelsen oplister kravene, som er, at kreaturer og avlssvin skal have adgang til græsarealer fra 15. april til 1. november.

Desuden skal fjerkræ have adgang til udearealer, når de er fuldfjerede, og mindst en tredjedel af deres liv.

Udearealer til fjerkræ skal være dækket af vegetation på 70 procent af arealet.

 

Fokus i kontrollen

På kvægbedrifter vil Landbrugsstyrelsen fokusere på adgang til græsning og velfærd på græs.

- På svinebedrifter vil vi fokusere på adgang til udearealer og velfærd i sommerperioden. Adgang til afkøling mv. På fjerkræbedrifter vil vi fokusere på adgang til udearealer og beplantningskravet, oplyser styrelsen.

Man kan læse mere om reglerne og krav til udearealer for de enkelte dyrearter i Landbrugsstyrelsens vejledning. Stikprøvekontroller står der noget om i styrelsens kontrolinstruks.

Læs også