Omlægning: Økologer ruster sig til selvforsyning

ØkologiRådgivning Danmark har fra maj til september autoriseret 2.500 hektar til økologisk drift hos eksisterende og nye kunder.

Der er fortsat godt gang i omlægningen fra konventionelt til økologisk landbrugsjord, oplyser ØkologiRådgivning Danmark. I løbet af de sidste fire måneder har man autoriseret 2.500 hektar til økologisk drift.

Ifølge plantechef i rådgivningsvirksomheden, Claus Østergaard, sker den største del af væksten hos etablerede økologer. 

- Det er udtryk for, at de ønsker at være selvforsynende med foder i højere grad. Det kan godt være, det er billigt at købe økologisk korn lige nu, men økologer har generelt høje priser på proteinfoder. Med et øget areal kan de dyrke mere bælgsæd og gøre sig mere uafhængige af markedsprisen på protein. Lige nu peger alt i retning af, at vi ikke skal basere fremtiden på soja fra Kina, så også i det perspektiv er selvforsyning en god ide, konstaterer Claus Østergaard. 

Hvis interessen for omlægning i andre dele af landet er den samme som hos ØkologiRådgivning Danmark, svarer det til en samlet vækst på landsbasis på de fire måneder på omkring 10.000 ha, konstaterer Claus Østergaard.

- Hvor mange flere, der kommer til frem til næste deadline i april 2021, ved vi selvfølgelig ikke, men interessen for omlægning ser ud til at være intakt og stabil, til trods for de aktuelt lave priser på økologisk korn.

Der er over 300.000 hektar økologisk produktionsareal i Danmark.

hka

Læs også