Økologisk omstilling slår igennem i mælkeproduktionen

De mange omlægninger fra konventionelt til økologisk landbrug kan nu for alvor aflæses i produktionen af økologisk mælk, der satte ny rekord i første kvartal i 2018.

I første kvartal af 2018 blev der produceret 163,7 millioner kilo økologisk mælk i Danmark. Det er ny rekord, og markerer første gang nogensinde, at den økologiske mælkeproduktion har oversteget 10 procent af den samlede mælkeprodution. 

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er de mange omlægninger fra konventionelt til økologisk landbrug, der for alvor begynder at give sig udslag, da store dele af de omlagte bedrifter nu har overstået deres to år lange karensperiode i forbindelse med omlægningen.

Den høje økologiske mælkeproduktion udgør en stigning på 21 millioner kilo mælk i forhold til samme periode i 2017, og den økologiske mælkeproduktion udgør nu 12 procent af den samlede mælkeproduktion i Danmark. Det er første gang nogensinde, at det tal har oversteget ti procent.

Ifølge Danmarks Statistik er tre fjerdedele af den økologiske mælkeprodution gået til enten smør eller ost. Den pæne stigning til trods har produktionen svært ved at følge med efterspørgslen efter økologiske produkter. Tidligere på året viste tal fra Økologisk landsforening, at det totale salg af økologiske varer på hjemmemarkedet og til eksport således var steget med 16 procent.

Regeringen og Dansk Folkeparti har tidligere på året afsat 373 millioner kroner ekstra til den økologiske udvikling i de næste to år, så der er grund til at forvente, at den nuværende udvikling i den økologiske mælkeprodution vil stige yderligere de kommende år.

Læs også