Rapport: Økologiske dyr skal spise dansk grønt protein og muslingemel

I en ny rapport udlægger Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet mulighederne for, at økologiske landmænd kan øge andelen af danskproduceret økologisk foder.

EU-kommissionen har lagt op til, at det foder, som økologiske landmænd bruger, i fremtiden skal være 100 procent økologisk. Det vil give det økologiske landbrug i Danmark udfordringer i forhold til at skaffe økologisk foder nok og sørge for, at de fleste råvarer er dyrket i eller nær Danmark, så bæredygtighedsprincippet opretholdes.

Derfor har Miljø- og Fødevareministeriet bestilt en rapport hos Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet om de problemstillinger, det rejser.
 
Kan klare proteinudfordringen
 
Forskningen har igen åbenbaret udfordringerne med at være selvforsynende med økologisk foder i Danmark. Men det er muligt at ændre, lyder det fra en af forskerne.
 
- Vi vurderer, at det på den lange bane er muligt at forsyne grise og fjerkræ med danskdyrket, økologisk protein. Det kræver dog, at der satses på flere forskellige typer af proteinkilder, og at de økologiske landmænd bruger fodringsstrategier, som udnytter kvaliteten af grovfoder, samt giver dyrene øget mulighed for at æde planter, insekter og orm på deres udearealer, siger Sanna Steenfeldt, der er seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag rapporten.
 
Bælgplanter som lupin, hestebønne og ært har også et højt proteinindhold og kan med fordel dyrkes i Danmark, men indholdet af methionin er lavt og dermed ikke en ideel proteinkilde til fjerkræ. Det samme gør sig gældende for raps, hampefrø, esparsettefrø og quinoa, som desuden yder et højt bidrag til aminosyreforsyningen hos de enmavede dyr.
 
Blandt løsningsmulighederne kan dyrkning af sojabønner overvejes, da sojabønner er en god protein- og aminosyrekilde til for eksempel grise og fjerkræ. Forsøg med dyrkning af sojabønner i det sydlige Danmark har vist gode resultater med sojabønner af høj kvalitet, men nye sorter skal findes med henblik på højere udbytter for at komme i betragtning som en væsentlig hjemmedyrket proteinkilde.
 
Muslinger og grønt protein i truget
Ved hjælp af bioraffinering kan protein udvindes fra grøn biomasse som rødkløver, kløvergræs og lucerne.
- I øjeblikket udfører forskere ved Aarhus Universitet projekter, som skal undersøge fordele og udfordringer ved at fodre fjerkræ og grise med dette grønne proteinfoder. Resultaterne fra de indledende forsøg er positive, siger Sanna Steenfeldt.
 
Muslinger kan også komme i grisenes og hønsenes fodertrug, da mel herfra er proteinfoder af høj kvalitet. Det er dog en udfordring at holde omkostningerne nede, når melet skal produceres, blandt andet da skallerne skal fjernes.

Læs også