2020 var et godt svine-år

Der var positive udmeldinger omkring svineproducenternes økonomi i 2020, da rådgivningsvirksomheden Landbo Limfjord, havde inviteret til økonomiårsmøde.

- Jeg mener vi står på en bund solid økonomisk platform for erhvervet efter nogle rigtig gode år, sagde økonomikonsulent Leif Lanng.
- Jeg mener vi står på en bund solid økonomisk platform for erhvervet efter nogle rigtig gode år, sagde økonomikonsulent Leif Lanng.

For første gang online, afholdte rådgivningsvirksomheden Landbo Limfjord, Skive, deres økonomimøde. Her blev der gjort status for 2020 og kigget på forventningerne til 2021 ud fra estimerede resultater og prognoser.

- Svineproducenterne kom ud af 2019 med nogle fantastiske resultater og det fortsatte heldigvis ind i 2020, startede Leif Lanng, som er økonomikonsulent i virksomheden.

Dog gjorde Leif Lanng opmærksom på, at der er store forskelle. Blandt andet mærkede smågriseproducenterne at puljenoteringen, især i sidste kvartal af 2020, var under pres.

Dækningsbidrag pr. årsso

Kigger man på dækningsbidraget pr. årsso forventes det for 2020 at være 7.528 kroner, mod 9.620 kroner i 2019-regnskabet.

Et gennemsnit for perioden 2012-2020 viser et dækningsbidrag på 5.700 kroner.

- Det er rigtig, rigtig godt i det vi ved, at erhvervet som gennemsnit skal have 4.700 kroner pr. årsso, før der er balance i tingene. Og det vil sige, at man i den periode her har haft en rigtig god økonomi på de her ejendomme, forklarede Leif Lanng.

Der forventes et dækningsbidrag pr. årsso på 6.885 kroner for 2021.

Resultater og prognoser for årssøer

Dykker man ned i tallene hos smågriseproducenterne og en prognose-ejendom med 840 søer, forventes 34,0 fravænnede grise pr. årsso i 2020, hvilket er en lille stigning i forhold til 2019. Der ventes også en stigning i 2021.

Noteringen har været 12,13 kroner i 2019 og næsten 13 kroner i 2020. Forventningerne til 2021 er en notering på 11,06 kroner.

- Hvis man skal have bundlinjen til at hænge sammen, altså man har til sin egen aflønning, så kræver det en smågrisepris på omkring 377-378 kroner pr. gris. Det er nulpunktet, lød det.

Indkomsterne i 2019 var 4.570.000 kroner. I 2020 forventes et driftsresultat på 2.478.000 og i 2021 1.810.000 kroner.

Dækningsbidrag for slagtesvin

Hos slagtesvinene ses nogenlunde det samme billede.

- De senere år har i været rigtig godt kørende. Kigger vi på perioden 2012 til 2020 har I haft et gennemsnitligt dækningsbidrag på 150 kroner pr. slagtesvin og her skal vi have et dækningsbidrag på omkring 120 kroner før der er balance i tingene, forklarede økonomikonsulenten.

Resultater og prognoser for slagtesvin

Kigger man på tallene hos slagtesvineproducenterne og en prognose-ejendom med 12.450 slagtesvin er der også gode resultater at spore.

- Nulpunktet her lå i 2019 på 9,90 kroner inklusive efterbetaling. Den er faldene i 2020 til 9,40 kroner, hvilket vil sige, at man klarer sig bedre og det skyldes at smågrisepriserne har været lavere, og det har gavnet slagtesvineproducenterne, sagde Leif Lanng.

I 2021 forventes et nulpunkt på 9,60 kroner inklusiv efterbetaling.

Driftsresultatet i 2019 var 2.620.000 kroner, 2.140.000 kroner i 2020 og forventes at være 1.630.000 kroner i 2021.

Der forventes en lille konjunkturstigning i 2021.

- Jeg mener, vi står på en bund solid økonomisk platform for erhvervet efter nogle rigtig gode år, sagde Leif Lanng og gjorde opmærksom på at der er nogle, som afsætter puljegrise til udlandet, som måske ikke helt kan genkende tallene.

Læs også

Med en firmasekretær bruger jeg min tid bedre
Godt år, men fremstillingsprisen bekymrer
Økonomikonsulent:: - Svineproducenterne står på en bundsolid økonomisk platform
Conservation Agriculture klarer sig godt i stordrift
Nykredit sætter fokus på økonomiske dagsordener
Flere konkurser i december måned