Oplysningsfrister kan blive forlænget

Skatteministeren er klar til at forlænge virksomheders oplysningsfrister for indkomståret 2020 til 1. september 2020.

Skatteminister Morten Bødskov (S) er indstillet på at forlænge virksomhedernes oplysningsfrister for indkomståret 2020 til 1. september 2021, hvis erhvervsminister Simon Kollerups (S) lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes indberetning af årsrapporterne gennemføres.

Slutafregningen for nogle af de danske corona-kompensationsordninger falder sammen med årsrapporter for kalenderåret 2020, som virksomhederne sidder med netop nu og de kommende måneder. Det skaber pres på både virksomhederne, men også hos revisorerne.

Også andre frister

Derfor vil erhvervsministeren fremsætte et lovforslag om udskydelse af fristen for indgivelse af virksomhedernes årsrapporter med 1 måned.

Skatteminister Morten Bødskov er i lyset af den forventede vedtagelse af erhvervsministerens lovforslag indstillet på at forlænge oplysningsfristerne for erhvervsdrivende frem til 1. september i år og andre frister i skattelovgivningen, som henviser til oplysningsfristerne. Det kan for eksempel være frister i forbindelse med virksomhedsskatteloven, pensionsbeskatningsloven og kildeskatteloven.

Fleksibilitet

I forbindelse med den igangværende genåbning af Danmark har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen.

Virksomhederne får yderligere den mulighed, at medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Den generelle lønkompensationsordning gælder fortsat til og med den 30. juni 2021, mens ordningen for tvangslukkede virksomheder fortsætter indtil de pågældende virksomheder får lov til at genåbne.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad siger:

- Heldigvis står vi et sted, hvor vi så småt kan se vores virksomheder genåbne. I den forbindelse er det positivt, at medarbejdere får mulighed for at møde på arbejde syv dage inden genåbning, så de kan forberede aktiviteter og sikre, at virksomhederne kan komme hurtigt op i gear.

Læs også

Landmandspar med 490 køer i generationsskifte: Følelserne er det vigtigste
LandboNord: Skattesager bør genovervejes
Dine data fra malkestalden er en værdifuld handelsvare
Nu kan der klages over gamle ejendomsvurderinger
Økonomisk succes er lig med konsolideringsevne
Forpagters konkurs kan koste dyrt