Stigende jordbrugs-investeringer

Bygningsinvesteringer i svinestalde er steget betydeligt, og samlet set er der fremgang i investeringer i dansk jordbrug.

Jordbrugets investeringer steg med 650 millioner kroner i 2021 i forhold til året før. Det er målt i faste priser og er således renset for inflation. Samlet blev der investeret for til 8,4 milliarder kroner.

Stigningen skyldes umiddelbart højere investeringer i bygninger, mens niveauet for investeringer i maskiner og inventar har været på et næsten uændret niveau på omkring 5 milliarder kroner i årene 2019 til 2021.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Større investeringer i svinestalde

Blandt bygningsinvesteringerne steg investeringer i svinestalde for andet år i træk betydeligt. Der blev investeret 1,4 milliarder kroner i løbende priser i 2021 mod 0,8 milliarder kroner i 2020. 

Uro på eksportmarkeder og lave priser på eksport af smågrise har, sammen med tilskudsmuligheder og gode driftsresultater for slagtesvineproducenter i 2019 til 2021, sandsynligvis tilskyndet flere til at investere i staldkapacitet til at opfede smågrise i Danmark.

Investeringer i kvægstalde var med 0,5 milliarder kroner 14 procent lavere end i 2020, mens investeringer i andre driftsbygninger til blandt andet fjerkræ, maskiner, væksthuse og kornopbevaring steg med 21 procent til 1,4 milliarder kroner.

Læs også