Ny vurderingslov kan udfordre mindre landbrugsejendomme

Den seneste ejendomsvurderingslov kan få mærkbare konsekvenser for de mindre landbrugsejendomme, lyder vurderingen fra KHL-juniorkonsulent.

Det kan blive økonomisk mærkbart for ejere af mindre landbrugsejendomme, når landbrugsejendomme får vurderinger sendt ud efter den seneste ejendomsvurderingslov, der blev vedtaget af Folketinget tilbage i 2017. Som det ser ud nu, forventes vurderingerne for landbrugsejendomme dog først at blive udsendt i løbet af 2025.

Det mener i hvert fald juniorkonsulent hos KHL Margrete Johnsen Hansen, der er specialist indenfor området.

Det er især de mindre landbrugsejendomme på 5-10 hektar, der er i spil. For kategoriseres de som landbrug ejendomsbeskattes de langt mildere, end hvis de kategoriseres som almindelige beboelsesejendomme. Er ejendommen over 10-15 hektar betragtes og beskattes den som udgangspunkt som et landbrug.

Og det er, ifølge Margrete Johnsen Hansen, langt fra nogen enkel procedure, der ventes lagt til grund for kategoriseringen. For det er nye faktorer, der skal vurderes – faktorer, der ikke er endeligt fastlagte endnu, men som skattekyndige har en idé om.

Landbrug eller beboelse

Står man overfor et salg af en ejendom, som der fremover vil vurderes som beboelsesejendom i stedet for et landbrug, må man forvente, at ejendommen falder i værdi. Den nye ejer kan ikke køre videre i den gamle ordning og kommer derfor til at betale betydeligt større ejendomsskatter, når ejendommen ikke længere vurderes som landbrugs- eller skovbrugsejendom.

- Det handler om størrelse af areal i forhold til eksempelvis forpagtning og dyrkning – hvad bruges arealet til. Også erhvervsmæssigt dyrehold vurderes, forklarer Margrete Johnsen Hansen, der tilføjer, at omkring 40.000 af de i alt 115.000 landbrugsejendomme på landsplan ventes udtaget til manuel vurdering, og det er dermed de ejendomme, der potentielt kan blive berørt.

Herefter vurderes det, om de falder under den højere ejendomsskat, hvor en ny ejer af ejendommen kommer på parcelhusvurdering, hvilket vil give den nye køber udfordringer, da ejendomsskatten dermed kan flerdobles.

Hvis ejendommen omvurderes til beboelse, vil det blandt andet have følgende konsekvenser. Blandt andet i form af en væsentlig stigning i ejendomsskatterne, da vurderingen af jorden og grundskyldspromillen vil stige samt fradragsmuligheder.

Margrete Johnsen Hansen nævner som eksempel et spænd på ejendomsskatten på sammenlignelige naboejendomme varierede fra 3.000 til 30.000 kroner – alt efter om der var tale om status som landbrug eller bolig.

Hvad kan man gøre?

Hos KHL er man klar til at rådgive omkring problematikken med de små landbrug i forhold til en ny vurderingslov.

- Det er vigtigt, at man er opmærksom på det, inden man eksempelvis vil sælge sin ejendom, siger Margrete Johnsen Hansen, der samtidig konstaterer, at der stadig er meget, der er usikkert om, hvordan og hvor meget ejendomsvurderingsloven vil ramme landbrugsejendomme i forhold til kategoriseringen.

Læs også