DLG kæder lån sammen med klimatiltag

DLG har indgået en kreditaftale, hvor lånebetingelserne afhænger af klimatiltag hos leverandørerne.

DLG har indgået en kreditaftale med banker i Danmark og i udlandet på til sammen 1,1 milliarder euro, hvilket svarer til 8,2 milliarder kroner. Og som noget nyt vil lånebetingelserne blive kædet sammen med de indirekte CO2-udledninger fra værdikæden til vilkårene i aftalen.

Det skriver DLG i en meddelelse. Kreditaftalen handler i al væsentlighed om de såkaldte scope 3-udledninger, hvilket vil sige de udledninger, der primært kommer fra leverandører af for eksempel korn. I DLG’s tilfælde kommer langt størstedelen af scope 3-udledningerne fra andelshaverne.

Koncernens arbejde med at forbedre sine finansielle nøgletal, de forretningsmæssige resultater samt det strategiske fokus på blandt andet bæredygtighed, resulterede i en særdeles stor interesse fra bankernes side, da den nye kreditfacilitet skulle etableres.

- Det er ved at fokusere på værdikæden, vi kan gøre den absolut største forskel i den grønne omstilling

Christina Nielsen, Group CFO i DLG

- Vi er stolte af den interesse og tillid, bankerne har vist til vores forretning og til vores strategi. Vi har gennem de seneste år leveret solide resultater og forbedret vores finansielle nøgletal. Det har muliggjort den nye finansieringsaftale, som er forudsætningen for, at vi kan investere i fremtidens forretning og vækst, siger Christina Nielsen, Group CFO i DLG.

Det er en af DLG-koncernens strategiske ambitioner at kommercialisere fremtidens bæredygtige løsninger. For at fremme det strategiske arbejde med bæredygtighed og sikre, at der leveres på ambitionen om at bringe fremtidens mere bæredygtige løsninger til kunderne, er der koblet tre centrale bæredygtighedsmål til aftalen.

Hæver ambitionsniveauet

I forbindelse med den nye finansieringsaftale har DLG hævet ambitionsniveauet ved at være et af de første landbrugsselskaber i Europa til at inkludere et mål om, at de indirekte udledninger fra værdikæden (scope 3) i 2030 skal være reduceret med 30 procent. Målet er i overensstemmelse med den seneste klimavidenskab og Paris-aftalen af FN-partnerskabet Science Based Targets Initiative.

- Det var naturligt for os igen at koble finansieringsaftalen til vores bæredygtighedsmål og få målet for scope 3 med, fordi det udgør mere end 98 procent af vores samlede klimaaftryk. Det er ved at fokusere på værdikæden, vi kan gøre den absolut største forskel i den grønne omstilling for vores kunder, ejere og omverden, siger Christina Nielsen, Group CFO.

Koblingen til bæredygtighed betyder, at renten på kreditfaciliteten kan justeres op og ned alt efter, hvordan DLG-koncernen leverer på målene.

- DLG indtager en førerposition

I processen med fastsættelse af bæredygtighedsmålene er DLG blevet rådgivet af blandt andet Rabobank. Christoph Fandrich, der er Managing Director – Senior Coverage Grains & Sugar i den hollandske bank, siger:

- Med denne nye bæredygtighedsforbundne finansieringsaftale indtager DLG igen en førende position inden for bæredygtig økonomi. Lånet er knyttet til DLG’s scope 3-emissioner, hvilket understreger virksomhedens forpligtelse til at skabe reel indflydelse i fødevare- og landbrugsvirksomhedens værdikæde. I Rabobank er vi stolte over at have hjulpet DLG med at strukturere en så ambitiøs bæredygtighedsforbundet facilitet.

Fastholder scope 1- og 2-mål

Det er to år siden, DLG første gang tegnede en kreditfacilitet, der var koblet til ESG-mål. Foruden målet for scope 3 fastholder DLG-koncernen målet om reduktion af CO2-udledningen fra koncernens egen produktion og logistik samt indirekte udledninger forårsaget af indkøbt energi (scope 1 og 2), som også var en del af finansieringsaftalen fra 2021.

I den aftale var der også et mål om, at al soja, der importeres i koncernen, senest i 2025 skal være ansvarligt og verificeret afskovningsfrit produceret. Også på dette område hæves barren med den nye finansieringsaftale, som betyder, at koncernen fra 2025 desuden forpligter sig til at levere på ambitiøse retningslinjer fra Science Based Targets Initiative, den såkaldte FLAG-vejledning. Det sikrer i endnu højere grad, at der foruden afskovning også er fokus på andre sårbare naturområder, når DLG-koncernen importerer soja.

Den nye kreditfacilitet dækker hele DLG-koncernen og løber i tre år med mulighed for forlængelse i to år. Hvis DLG lever op til målene, bliver renten i aftalen sat ned. I modsat fald kan renten blive sat op.

Læs også