Hvor skal aktie-gevinsten placeres?

Investering i landbrug kan være et godt alternativ til aktier, vurderer en driftsøkonom ved Landbo Limfjord. Grøn energi og crowdfunding er også muligheder.

Som aktivmasse har aktier givet gode afkast i en lang årrække.
- Kursen er steget. Måske er aktierne kommet til at udgøre et for stort lagkagestykke af din samlede formue? Nogle analytikere peger på, at aktierne har nået historiske høje indeks. Morgendagens udvikling er op til den enkelte at gætte på – og forholde sig til, siger driftsøkonom Bent K. Christensen, Landbo Limfjord.
Det har givetvis fået nogle til at overveje at hive gevinsten fra aktier hjem, og måske tænke i alternative investeringer.
- Hvis planen er at reducere andelen af aktier i porteføljen, vil et naturligt spørgsmål blive: »Hvor gør jeg så af den gevinst, som jeg har taget hjem?« Indlånsrenter er ikke et voldsomt attraktivt alternativ i øjeblikket, konstaterer Bent K. Christensen.

Vedvarende energi

Professionelle formueforvaltere i pensionskasserne kigger i øjeblikket mod vedvarende energi.
- Den politiske korrekthed kan selvfølgelig fylde for pensionskassen; hellere grøn energi frem for våben og tobak. Mon ikke der alligevel ligger en økonomisk risikoanalyse bag ved at tage gevinsten hjem fra aktier og så kigge i retning af vindmøller, solceller, biogas og lignende?, lyder det fra Bent K. Christensen.
- Men den private investors pengetank er normalt adskillige størrelser mindre end pensionskassens. Det kan give udfordringer, hvis du vil kopiere skiftet fra aktier til energi. Køb af naboandele i vindmøller kan være en mulighed, hvis der bliver rejst møller i kommunen. Alternativt skal du ud at finde lokale projekter, der mangler finansiering. Endelig kan du også vælge at kigge i retning af professionelle udbydere af sol- og vindprojekter. Her ligger startinvesteringen typisk ved 750.000 kr., mens 4.000 kr. bringer dig langt i forhold til en naboandel i en lokal vindmølle, fortæller driftøkonomen.

Landbrugsinvestor

Investering i landbrug kan være et alternativ, fortæller Bent K. Christensen
- Ikke som ejer, men som investor. I Danmark har vi et rigtigt effektivt lånesystem med mange muligheder. Imidlertid er der veldrevne virksomheder, som af forskellige årsager ikke kan finde finansiering. Det på trods af, at de kan stille stærke sikkerheder. Afkast på 7-8 procent er ikke unormalt i sådanne sager, men aftalerne er meget individuelle. Jeg ser investeringer fra 100.000 kr., men 500.000 kr. er nok mere normalt, vurderer han.

Crowdfunding

Endelig er der i de seneste år dukket forskellige muligheder for crowdfunding op.
- Typisk på internettet. Her yder du sammen med en række andre private investorer lån til virksomheder, der af forskellige årsager ikke har kunnet finde pengene via det tradionelle lånemarked. En slags mini-virksomhedsobligation. 

Sparring giver sparing

Bent K. Christensen konstaterer, at det er hårdt og langt sværere at tjene penge, end at bruge dem – eller ligefrem miste dem. 
- Derfor er et godt råd altid at drøfte dine overvejelser, din plan, din strategi med en god sparringspartner. Det kan give mange besparelser at få andre øjne, tanker og indspil til din ide, fastslår han.
- Husk, at det også er et aktivt valg ikke at gøre noget, tilføjer han.
 

Læs også