Landbrugsøkonomien markant forbedret i 2017

Landbrugets bruttofaktorindkomst var i 2017 31,5 milliarder kroner. Det var en stigning på 47,2 procent i forhold til 2016, og det var det næsthøjeste resultat for branchen siden 1990.

Der har været flere tegn på, at 2017 var et særdeles godt år i dansk landbrug. Og nu viser tal fra Danmarks Statistik, at bruttofaktorindkomsten, der er et udtryk for den samlede værditilvækst i et erhverv, fra 2016 til 2017 steg med 10,1 milliarder kroner til 31,5 milliarder kroner. Det oplyser Danmarks Statistik. 2017-tallet er det højeste siden 2012, og det næsthøjeste siden 1990.

- Udviklingen skyldes især en stigning i værdien af de animalske produkter, samt at forbruget i produktionen faldt. I 2017 var værdien af både svin og mælk rekordhøj, mens indkomsten i 2012 bl.a. var påvirket af meget høje priser på pelsdyr, skriver Danmarks Statistik.

Forbruget i produktionen faldt med 3 procent
Forbruget i produktionen faldt med 1,6 mia. kr. til 57,1 mia. kr. fra 2016 til 2017. Det skyldtes et generelt fald i de største forbrugsposter, specielt foder og gødning. Foderstoffer faldt med 4,2 pct. til 23,3 mia. kr., og udgjorde dermed 41 pct. af det samlede forbrug i produktionen. Gødningsstoffer faldt med 3,8 pct., mens forbruget af energi steg med 1,7 pct. pga. stigende priser, oplyser statikbureauet på deres hjemmeside. 

Fortsat fald i tilskud
De direkte tilskud til landbruget er faldet med 18 pct. over de seneste ti år. I 2017 faldt de med knap 500 millioner kroner i forhold til året før, og er foreløbigt opgjort til 6,6 milliarder kroner. Skatter og afgifter faldt med 0,9 procent i forhold til 2016 og endte på 1 milliard kroner.

Læs også