Landbrugsstyrelsen sætter tilskudsordning på pause

Tilskudsordningen til fremme af naturpleje går på pause, men er efter planen tilbage i 2019.

Landbrugsstyrelsen har netop beslutttet at sætte tilskudsordningen omkring rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgrænsning på pause i 2018.


Styrelsen siger i en pressemeddelelse, at man har valgt at prioritere it-ressourcer til andre højt prioriterede projekter på bekostning af tilskudsordningen, der er finansieret under Landdristriktprogrammet.

Landbrugsstyrelsen forventer, at ordningen genåbnes i 2019, og at de midler fra 2018, der ikke kommer til udbetaling i år, derfor bliver fordelt i 2019 og 2020.

Det er stadig muligt at søge tilskud til løbende pleje af græs- og naturarealer under plejegræsordningen, som fortsætter uændret i 2018.

Læs også