Millionoverskud hos Thise Mejeri

Der var plusser på bundlinjen hos Thise Mejeri, der kom ud af 2017 med et overskud på små 25 millioner kroner. Nu går mejeriet i gang med en bygningsudvidelse.

Thise Mejeri kom ud af 2017 med et overskud på 24,7 millioner kroner, hvilket levede fint op til mejeriets målsætning om et plus på bundlinjen på 25 millioner kroner. Det resultat skyldes flere faktorer.
 
Især var et samspil af gode markedsprisvilkår i Danmark og på de nære eksportmarkeder, klare produktionseffektiviseringer samt stærkt fokus på øget forædlingsgrad gennem et intensivt produktudviklingsarbejde medvirkende til det gode resultat, oplyser selskabet.
 
I øre pr. kilo standardmælk var der fremgang fra 372 øre pr. kilo i 2016 til en indtjening på 383 øre i 2017. Denne indtjeningsstigning på 11 øre pr. kilo mælk, gjorde mejeriet mere konkurrencedygtigt i 2017 med hensyn til mælkeprisudbetaling til andelshaverne i et generelt stærkt 2017 samtidig med, at mejeriets konsolideringsevne var tilfredsstillende i 2017. Mejeriets egenkapital udgjorde ved årsskiftet 122 millioner kroner, og selskabets soliditetsgrad var 37,2 procent ved indgangen til 2018 mod 28,2 procent året før.
 
Gode fremtidsforventninger
Thise Mejeri forventer ligesom sidste år en øget konkurrence i 2018 grundet en stor tilgang af økologiske mælk til de nordeuropæiske mejerier, ligesom det forventes, at mejeriets andelshavere vil forøge den samlede indvejning i 2018 med ca. 5% op til i alt 108 mio kg mælk.
 
Alligevel har Thise positive forventninger til 2018 med fokus på øget markedsværdiopbygning og på en øget evne til indtjening gennem øget salg af færdigprodukter og produktionseffektivisering til sikring af mejeriets udviklingsevne og dets konkurrencedygtighed på mælkeprisen.
 
På baggrund af de stærke økonomiske nøgletal og med en klar forventning om fremtidig konkurrencedygtighed igangsætter mejeriet i 2018 første etape af en bygningsudvidelse, der vil beløbe sig til en investering på ca. 70 millioner kroner i løbet af 2018 og 2019.

Læs også