Plantelaug-formand: Vi går glip af værdifuld natur

Landbrugsstyrelsen udbetaler netop nu tilskud til nye skove, men ikke til læhegn og småbeplantninger. Det skaber stor frustration i plantelaug

Læhegn og andre småbeplantninger bør også kunne opnå tilskud i forbindelse med skovrejsning, mener et plantelaug.

Landbrugsstyrelsen har netop fordelt 45 millioner kroner til 248 lodsejere, der vil plante nye skove – men ikke en krone til dem, der ønsker at plante læhegn eller mindre beplantninger på deres ejendom.

- Den er helt gal, og det giver absolut ingen mening, siger formanden for Østjyllands Plantelaug, Claus Wiese, der har svært ved at se logikken i den måde, tilskudskronerne fordeles på.

- Det er fint med nye skove, men det er ikke alle, der har mulighed for sådan lige at etablere en ny skov. Der er derimod rigtigt mange, der har mulighed for at plante læhegn eller mindre beplantninger, som kan være værdifulde levesteder for vildtet og øge biodiversiteten i landbrugslandet. Mange små indsatser har en stor effekt i det samlede billede, og det kan også være med til at forskønne landskabet.

- Det er jo lige netop den udvikling, vi skal have gang i, og vi skal understøtte de mange landmænd, der gerne vil medvirke ved at plante et hegn eller et hjørne af marken, hvor der kan være en lille skov eller en vildtremise. Den indsats bør der også være tilskud til, hvilket der i øvrigt har været i adskillige år.

Fortsætter kampen

Claus Wiese omtalte denne skævvridning på generalforsamlingen i plantelauget i februar, hvor der blev lagt op til, at bestyrelsen skulle søge foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg med henblik på at få støtteordningerne tilbage.

- Men som situationen er lige nu med corona, er det ikke aktuelt, konstaterer Claus Wiese, der dog fortsætter sin kamp for støtte til læhegn og mindre beplantninger på foreningens vegne.

- Der kan gøre så meget på den enkelte ejendom, og der er rigtigt mange spændende muligheder. Jeg er træt af, at Landbrugsstyrelsen lader hånt om de mange lodsejere, der ønsker at gøre en indsats for at fremme biodiversiteten, som der jo er enorm fokus på lige nu, lyder det fra Claus Wiese, der nu vil skrive til Landbrugsstyrelsen med sin kritik af den måde, midlerne fordeles på.

jba

Læs også