Trimmet til vækst

LandboSyd melder sig klar til fremtidig vækst, efter en trimning af organisationen og et 2020 med et fint resultat.

Efter en tid med uro opnåede den kombinerede rådgivervirksomhed og forening LandboSyd at skabe stabilitet i 2020 samtidig med, at virksomheden investerede i fremtiden. Bestyrelsen kan dermed oplyse, at det blev muligt at lande et resultat på knap 1,3 mio. kroner, hvilket stort set er på niveauet med året før.

- Den nye direktion har i løbet af året fået godt styr på virksomheden. Der er foretaget en nødvendig omorganisering, lanceret en ny strategi og sat mange nye tiltag i gang. Dertil er det lykkedes at komme ud med et resultat på niveau med tidligere år. Det er virkelig flot, og jeg skylder medarbejdere og ledelsen i LandboSyd samt datterselskaberne en stor tak, siger LandboSyds bestyrelsesformand Mogens Dall.

Tæt på budget trods corona

Han suppleres af adm. direktør Sune Aagot Sckerl, LandboSyd:

- Vi har formået at lægge os resultatmæssigt meget tæt på det budgetterede, hvilket vi er meget tilfredse med. Det handler om, at LandboSyd er sat i verden for at levere den bedste rådgivning til vores kunder – til en konkurrencedygtig pris, siger han og tilføjer:

- I 2020 allokerede vi midler til udviklingstiltag, som udspringer af LandboSyds nye strategi, herunder digitale produkter, rekrutteringssystem, styrkelse af den strategiske rådgivning, åbning af filialkontor m.v. Oveni har LandboSyd investeret betydeligt i efteruddannelse, særligt indenfor økonomiområdet.

Coronasituationen i 2020 vurderes samlet set til ikke at have påvirket resultatet i 2020.

LandboSyds omsætning faldt til 84,4 mio. kroner mod 87,3 mio. kroner året før, men stadig over de foregående år. Inklusive omsætningsandelen fra datterselskaberne Agrocura A/S og LandboGruppen SYD blev omsætningen på 99,5 mio. kroner i 2020.

Ambitionen i LandboSyds 2024-strategi er fortsat en ikke ubetydelig omsætningsvækst. I 2020 havde LandboSyd 703 aktive medlemmer.

Indsats af medarbejderne

Direktionen foretog primo 2020 en nødvendig omorganisering i fire rådgivende afdelinger med hver sin ansvarlige afdelingschef, samtidig med at chefgruppen blev slanket. Dette medførte en medarbejderomsætning større end budgetteret, hvilket primært ramte afdelingen for økonomirådgivning.

- I kraft af en stor og positiv indsats af medarbejderne i afdelingen kom vi udmærket gennem året, men ændringerne påvirkede dog den samlede omsætning. De øvrige afdelinger har præsteret bedre end budgetteret, og det er vurderingen, at LandboSyd samlet set har oplevet stor aktivitet i 2020 i kraft af en stor indsats af medarbejderne, siger Sune Aagot Sckerl.

Velintegreret filial

Der var ved årsskiftet 129 medarbejdere ansat i LandboSyd. Det er 5,5 personer færre, end der var i 2019, men allerede her i første halvdel af 2021 forventes bemandingen at være på niveau med 2019.

Pr. 1. september 2020 åbnede LandboSyd en filial i lejede lokaler i Odense.

Afdelingen er allerede en velintegreret del af LandboSyds økonomirådgivning. LandboSyd har med placering af et lille kontor på Fyn udvidet sine muligheder for at rekruttere videnstunge medarbejdere til gavn for sønderjyske, såvel som fynske kunder.

Læs også

DM&E-konsulent får vigtig post
Landbruget går forrest med nye teknologier
Bæredygtigt Landbrug genvælger formand
Corona: Generalforsamlinger i aften udsættes
SLF lander millionoverskud
Vil ikke finde sig i ekstra efterafgrøder