Virksomme veteraner

2019 var et aktivt og begivenhedsrigt år for Motor og Veterantraktor Klubben Fyn.

Året 2019 var igen et travlt og begivenhedsrigt år for medlemmerne af Motor og Veterantraktor Klubben Fyn. Det fremgik klart af formanden Bo Fonager Lindholms beretning på klubbens ordinære generalforsamling mandag den 10. februar i Ryslinge Forsamlingshus.

Formanden kunne således oplyse, at der i det forløbne foreningsår har været afholdt ikke færre end 18 forskellige arrangementer, som både bestyrelsesmedlemmer, andre aktive medlemmer, frivillige medhjælpere, øvrige deltagere samt i alt flere end 4.000 interesserede besøgende og gæster havde været med til.

De 18 arrangementer fordelte sig med to klubaftener, en generalforsamling, to forårsdage med diverse markarbejde,  en brændedag, en skovdag, to høstdage, en tærskedag, en dag med udstilling og traktortræk og en dag med arbejde i roemarken. Desuden deltagelse på Det Fynske Dyrskue i Odense, bustur til Brokstedt i Tyskland, udstilling og aktiviteter på Ørbæk Marked og Lumby Møllemarked, virksomhedsbesøg hos Kverneland i Kerteminde samt aktivitetsdag og Fynspløjning på Brobygaard.

Økonomi og valg

Motor og Veterantraktor Klubben Fyns medlemstal ligger meget stabilt lige omkring 300, hvoraf hele 79 deltog i generalforsamlingen.

- Selv om vi er den tredjestørste veterantraktorklub i landet, er økonomien altid en væsentlig opgave for bestyrelsen, understregede formanden i sin beretning. For at holde indtægter og udgifter nogenlunde i balance har vi besluttet at ændre lidt på udgifterne. Men trods forskellige nye tiltag synes jeg, vi kan være stolte af vores klub og af de medlemmer, som skabte klubben for snart 27 år siden. Og der skal lyde en stor tak til alle, der har gjort en indsats for, at klubben fortsat kan være aktiv og levende. 

På valg var formanden, Bo Fonager Lindholm, og bestyrelsesmedlem Knud Bjerring Hansen. Begge blev enstemmigt genvalgt. Til revisor nyvalgtes Holger Strøger Hansen. Genvalgt blev suppleant Morten Andersen og revisorsuppleant Jens Hansen.


Læs også