Ansøgningsfristen nærmer sig: Der mangler 27 procent efterafgrøder: Det kniber især i Vestjylland

Der er nu søgt til ca. 265.723 ha, svarende til ca. 73 procent af de ca. 365.000 ha efterafgrøder, der er behov for i 2024, oplyser Landbrugsstyrelsen. Men ansøgningsfristen nærmer sig med hastige skridt.

Ifølge Landbrugsstyrelsen er det især i Midt- og Vestjylland, på Fyn samt Vest- og Nordsjælland, hvor indsatsbehovet for målrettede efterafgrøder mangler.

Frem til ansøgningsfristen den 26. april kan man i »Tast selv« på Landbrugsstyrelsen følge med i ansøgningen til målrettet kvælstofregulering i de kystvandoplande, hvor man har arealer. Rapporten opdateres løbende.

I fællesskemaet kan man se, om man lever op til det vejledende indsatsbehov på sin bedrift.

Man kan i den frivillige del af målrettet kvælstofregulering få et tilskud på 673 kr. pr. ha efterafgrøder.

Hvis indsatsbehovet for et kystvandopland ikke bliver opfyldt, kan Landbrugsstyrelsen udstede et krav om obligatoriske målrettede efterafgrøder - som man ikke kan få tilskud til - som deles mellem de bedrifter, der ligger i kystvandoplandet.

Læs også