Sortsblanding i hvede giver risikospredning og stabilitet

Jens Martin Bramsen i Haderslev ser sortsblandinger som et godt middel til at fremme sundhed og risikospredning i hvededyrkningen.

Der er gode perspektiver i sortsblandinger i hvede, som kan reducere svampeangreb og beskytte sorters resistens mod svampesygdomme, og som i sidste ende kan medvirke til et lavere input af plantebeskyttelsesmidler.

- Det handler om risikospredning og et lavt smittetryk af svampe, og når man samtidig kan opnå gode udbytter, giver det god mening, siger Jens Martin Bramsen, der driver landbrug på Feldumgaard ved Haderslev. Han underviser samtidig i økonomi på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (Landbohøjskolen).

- Sortsblandinger er en god måde at sprede sin risiko på, og når man samtidig ved rette valg af blanding kan opnå en god sundhedsmæssig effekt, en god stråstyrke, et bredt såvindue og et godt udbytte, så er det oplagt at gå den vej, lyder det fra Jens Martin Bramsen.

Styrker og svagheder

Jens Martin Bramsen har i år valgt vinterhvedesorterne Pondus og Informer, og i næste sæson vil han gerne have en sortsblanding, hvori blandt andet disse to sorter indgår.

- Det er jo helt klart, at der er forskellige styrker ved forskellige sorter, og det er fornuftigt at kombinere de gode egenskaber. For år tilbage var sortsblandinger noget, man ikke rigtigt regnede, men forskning, undersøgelser og erfaringer har vist, at der er masser af fordele ved at reducere sygdomme og dermed mindske behov for sygdomsbekæmpelse.

- Det er interessant, hvis der gennemføres endnu mere forskning og flere undersøgelser i bestræbelserne på at kunne sammensætte intelligente sortsblandinger og få dem mere udbredt, siger Jens Martin Bramsen, der har planer om selv at gennemføre nogle små forsøg for at få syn for sagen. Sammensætning af sorter med forskellige bladstillinger, roddybder med videre, er nogle af de parametre, som det kunne være interessant at belyse, fortsætter han.

- Vi har set i landsforsøgene, at sortsblandingerne klarer sig godt over år. Jeg synes, det er en spændende vej at gå, også i forhold til at vi skal udvikle os i en mere bæredygtig retning, lyder det fra landmanden.

Tung godkendelsesprocedure

Torben Føns fra Hedegaard oplever en stigende interesse for sortsblandinger i hvede, netop fordi de forskellige sorter kan dække hinanden af og skabe større robusthed og stabilitet, når blandingen sammensættes rigtigt.

- Der kan opnås gode resultater, både når vi ser på sygdomme, udbytte og stråstyrke, og vi har gode resultater fra landsforsøgene, når vi ser på at nedbringe septoria. Generelt må vi konstatere, at sortsblandinger kan forlænge holdbarheden af både sorter og svampemidler.

- Desværre har vi en godkendelsesprocedure, der i nogle situationer bremser for udviklingen af sortsblandinger. Hvis udbredelsen skal blive større, skal efterspørgslen først og fremmest være der, men der skal samtidig være en større smidighed i lovgivningen fra anmeldelse, godkendelse og til produktion af sortsblandinger.

- Det er således, at alle sorter, der skal indgå i en certificeret blanding, skal anmeldes og godkendes tidligt i foråret. Når de er høstet, skal sorterne hver især oprenses, prøvetages, certificeres og kvalitetssikres, inden blandingen kan komme ud til landmanden. For grovvaren kræver det en meget effektiv logistik og god langtidsplanlægning at sikre stærke sortsblandinger på gårdspladsen i rette tid i september, siger han.

Robust højt ydende og sund blanding

Jens Martin Bramsen har i år hvedesorterne Informer og Pondus, som han er meget tilfreds med, og Vibeke Fabricius fra Nordic Seed anbefaler til kommende sæson den udbudte sortsblanding med de tre sorter Pondus, Momentum og Informer.

- Denne blanding er simpelthen rigtig stærk på alle parametre – højt ydende, meget sund og robust. De tre sorter er alle resistente mod gulrust og har samtidig en meget lav modtagelighed for septoria. De er alle tre kommet rigtig godt igennem den hårde vinter på alle jordtyper og lokaliteter. Samtidig sikrer denne blanding en god stråstyrke og et bredt såvindue. Alt i alt en ekstrem stærk cocktail til hjemmeblanderen, vurderer hun og understreger, at der også kommer en blanding bestående af sorterne Pondus, Momentum og RGT Saki, som har et meget højt udbyttepotentiale, og som også vil komme på markedet til kommende sæson.

Feldumgaard

  • Drift af 215 hektar i et sædskifte med hvede, raps, vårbyg med udlæg, rajgræs og havre
  • I kommende sæson er det planlagt at tilså 30 hektar med en sortsblanding i hvede
  • En del af kornet dyrkes til fremavl til Hedegaard

Læs også