Rekordhøj frøafregning fra DSV Frø

Frøavlere til DSV Frø fik i sidste uge den endelige afregning for høst 2020. Priserne er siden a conto-betalingen i december steget på alle arter bortset fra rødkløver og timothe.

Alle frøarter pånær rødkløver og timothe fik lagt ekstra på afregningen i forhold til a conto-betalingen i december måned, da DSV Frø i sidste uge opgjorde den endelige afregning for høst 2020 til sine avlere.

- Prisstigningerne sker på baggrund af stigende afsætning til højere priser end forventet i december. I gennemsnit bliver høsten 2020 afregnet til over 11 kroner pr. kg. Det er 13 procent højere end gennemsnittet af de seneste fem år, skriver DSV Frø i en meddelelse.

- Vi har dermed haft 11 år, fra 2010-2020, med stabile høje priser. Det samme gælder bruttoindtægten i kroner pr. hektar, som er 8 procent højere end fem års-gennemsnittet og dermed rekordhøjt, tilføjer DSV Frø.

Rødsvingelpris rekordhøj

Går vi lidt mere i detaljer, så var priserne på rødsvingel rekordhøje i 2020. Høstudbyttet var i rødsvingel lidt under middel, så bruttoudbyttet ender på et fem års-gennemsnit.

- For alm. rajgræs skal vi helt tilbage til 2011 og 2012 for at finde højere priser. Det, sammen med en god høst, gør, at alm. rajgræs ender med et bruttoudbytte, som er 10 procent højere end gennemsnittet, skriver frøfirmaet, der tilføjer, at det samme gælder for engrapgræs, bakkesvingel og hvidkløver, som også afregnes højere end gennemsnittet.

Det danske gennemsnitsudbytte i græs- og kløverfrø i 2020 var på 1.270 kg pr. hektar, hvilket er 5 procent mindre end fem års-gennemsnittet.

10 procent højere udbytte i DSV

- I DSV var gennemsnitsudbyttet 10 procent højere end landsgennemsnittet – noget, vi kan rose vores frøavlere for at have leveret.

- Igen i år ses en stor forskel i alm. rajgræs, hvor udbyttet hos DSV`s frøavlere var hele 16 procent højere end landsgennemsnittet. Det er femte år i træk, at vi har set denne store forskel, og derfor blev DSV`s alm. Rajgræs-avlere også udnævnt til »Danmarksmestre« i alm. rajgræs-dyrkning i fjor, lyder det fra DSV Frø, der tilføjer:

- Samme tendens ses i hvidkløver med 27 procent og bakkesvingel med 28 procent højere hektar-udbytter end landsgennemsnittet. Udbyttet i økologisk alm. rajgræs ender ligeledes over gennemsnittet.

Læs også