Træer kan hjælpe ved oversvømmede marker

Flere træer ved ens bedrift kan være en rigtig god ide i forhold til stigende vandmængder.

Økologisk Landsforening har kørt et projekt, der peger på, at flere træer kan være en god hjælp i forhold til oversvømmede marker. Arkivfoto

Meget vand på kort tid er et problem. Mange jorder kan ikke opsuge regnen i samme takt, som den kommer, og det vil i stigende grad gå ud over udbytter, jord og miljø, vurderer Dennis Weigelt Pedersen. Han leder projektet »Skovlandbrug som middel til klimatilpasning« i Økologisk Landsforening, skriver Fagbladet Økologisk.

- Vi har mere travlt, end vi nok troede. Vi får mere ekstremt vejr, mere regn på kortere tid og flere koncentrerede varmeperioder. Erosion vil blive et større problem der, hvor det i dag er et lille problem, det vil sige på skrånende marker. Vi vil miste jord, kulstof og frugtbarhed, og vi må undersøge hvordan, vi håndterer det. Træer kan være et af redskaberne, siger han til fagbladet.

Regnvand kan kun forsvinde tre steder hen: Det kan trænge ned i jorden, det kan optages i planter og fordampe, og det kan løbe af overfladen og tage næringsstoffer og jordpartikler med til vandløb og søer. Det sidste – erosion – er et problem, der opstår, når de to første muligheder er opbrugt. 

Tænk over placering

Ifølge projektet så kan træer integreret i landbrugsdriften være et af de redskaber, man kan tage i brug for at afbøde skader efter voldsom regn. Det skyldes, at de er gode til at lede vand væk fra overfladen, forklarer Niels Mark Jacobsen, der er ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet.

- Langs træers dybe rødder opstår der lange, ubrudte gange ned i jorden, som vandet nemt kan løbe ned i. Samtidig er træer og buske gode til at optage vand over en længere periode af vækstsæsonen, så jorden ikke er vandmættet i en zone under dem. De skaber helt enkelt mere plads til vand i jorden, forklarer Niels Mark Jacobsen, der bistår projektet med den videnskabelige dokumentation for træers virkning.

Konkurrence mellem træer og afgrøder er dog et meget komplekst felt, understreger forskerne bag projektet, og de forklarer yderligere, at der er brug for at man sørger for at placere træerne hensigtsmæssigt. Desuden bør det belyses yderligere under danske forhold, lyder det.

 

 

Læs også