Manganmangel og rapsjordlopper kan koste dyrt

Der er stadig arbejde at gøre inden vinterens komme. Der skal tildeles mangan, holdes øje med græsukrudt og bekæmpes rapsjordloppelarver, hvis man vil sikre et godt udbytte i sine marker.

I raps er det tid til at sprøjte mod rapsjordloppens larver. Det er igen tid til at tjekke de tidligt såede vintersædsmarker for græsukrudt. Og finder man ukrudt, skal det behandles de kommende dage, hvor det ser ud til, at der kommer et fint sprøjtevindue. Rapsplanterne er mange steder kraftige. Her er rapsplanten flækket for at vise vækstpunktet.

Den tidligt såede vintersæd skal igen tjekkes for græsukrudt. Finder man frisk græsukrudt, skal der behandles alt efter ukrudtsart. Væselhale anbefaler produktkonsulent Peter Ditlevsen fra Vestjyllands Andel at behandle med Atlantis. Agerrævehale, og rajgræsserne skal have 0,2 liter Topik eller en liter Adimax plus 0,2 liter Topik. Sidstnævnte gør det muligt at hæve doseringen af Topik for bedre bladeffekt/optagelse.

- Vi får et fint sprøjtevindue nu her inden for de kommende dage, når jorden lige har sat sig efter al regnen, siger Peter Ditlevsen.

Han minder om, at der ved anvendelse af Topik bør sprøjtes om formiddagen, hvor der er høj lysindstråling.

- Især nu, hvor vi er ude på de korte dage, er det vigtigt at vælge de bedste dage til arbejdet, understreger han.

 

Tjek for lus

Selvom vejret har været positivt i forhold til lus og ikke fremmet angreb, er det vigtigt, at man også har sin opmærksomhed rettet der, når man går sine runder i marken.

- Også her er det især de tidligt såede marker – altså dem sået før 20. september – at der skal ekstra fokus omkring, lyder det.

Er der lus i afgrøden, anbefales det at anvende 0,1 liter Mavrik eller 0,15 kg Lamdex pr. hektar.

Mangan er vigtig

Mangan er vigtig i især vinterbyg og vinterhvede. Byggen skal gerne tildeles to gange inden vinter.

- Det er bedre at tildele en liter af to omgange med 7-10 dages interval, end det er at tildele to liter en gang, påpeger Peter Ditlevsen.

Planterne kan kun optage en vis mængde og for, at de er dækket godt ind, og ikke mangler mangan til vækststart i foråret, er det en vigtig tildeling.

 

Kan koste 25 procent udbytte i raps

I rapsen er det tid at sprøjte mod rapsjordloppens larver.

- Det er en klar anbefaling, at man kommer ud nu her efter den 10. oktober. Har man ikke en direkte registrering på rapsjordlopper, så skal man afsted. Et angreb kan koste op til 25 procent af udbyttet, fastslår produktkonsulenten og understreger, at det er bedre at trække sprøjtningen et par dage frem for at komme for tidligt.

- Regner det den 10. oktober så vent, i stedet for at få det overstået nu, siger han.

Der anvendes 0,2 liter Lamdex pr. hektar. Der kan eventuelt suppleres med Belkar, hvis man har valgt splitsprøjtning.

Pr. 1. november og fremad skal der sprøjtes med Kerb mod græsukrudt.

Læs også