Ny formulering sikrer mindre mængde urease inhibitor

DanGødning introducerer ny formulering af urease inhibitoren Agrotain i foråret 2022.

Sammen med Koch Industries, der er førende på udvikling og salg af urease inhibitorer på verdensmarkedet, introducerer DanGødning A/S en ny og mere koncentreret formulering af den kendte urease inhibitor, Agrotain, til anvendelse i flydende gødning, i løbet af foråret 2022.

Fordelen ved Agrotain Ultra er, ifølge Lars Hindbo, rådgiver hos DanGødning, at der ved en lavere dosering opnås samme effekt som ved brug af den nuværende Agrotain. Den eneste forskel man vil opleve er, ifølge rådgiveren, at der fremover skal håndteres mindre mængder end tidligere.

Klimavenlig gødning

- Da amid-N udgør over halvdelen af verdens samlede kvælstofforbrug, er der igennem mange år forsket intensivt i produkter, der kan inhibere (hæmme, red.) enzymaktiviteten for at undgå tab af ammoniak til luften, og øge kvælstofeffektiviteten. Agrotain er det mest kendte og gennemafprøvede produkt på markedet, forklarer Lars Hindbo og påpeger, at man ved at tilsætte Agrotain Ultra, opnår man en klimavenlig gødning, hvor der er plantetilgængeligt kvælstof med det samme, men også kvælstof som frigives i vækstsæsonen, så afgrøderne får en jævn vækst.

Anvendelse af urease-inhibitorer har været et lovkrav i Danmark siden 2018 for amidholdig gødning udbragt på jordoverfladen. For gødning der nedharves eller placeres, er der ikke behov for anvendelse af Agrotain og derfor heller ikke et lovkrav.

 

Hvorfor tilsættes Agrotain?

De tre kvælstofformer, der anvendes til faste og flydende gødninger, amid-N, ammonium-N, og nitrat-N, kan alle tabes fra landbrugsjorden via biologiske og kemiske processer.

Amid-N, der ikke er tilsat Agrotain, kan tabes til luften som ammoniak under omdannelsen til ammonium-N. Ammonium-N kan tabes til luften som ammoniak under omdannelsen til nitrat-N (nitrifikation).

Nitrat-N kan både tabes ved udvaskning af nitrat og til luften som lattergas og luftformigt kvælstof. Lattergas er en meget kraftig klimagas, og mindskning af tabet af lattergas fra nitrat har derfor stor bevågenhed, ligesom tab af kvælstof ved udvaskning af nitrat er et centralt punkt i miljøregler.

Når det gælder omdannelsen af amid-N til plantetilgængeligt ammonium-N, er der tale om en enzymproces i jorden. Enzymet der omdanner amid-N til ammonium-N kaldes urease. Ved denne proces er der risiko for ammoniakfordampning.

Læs også