Nyt netværk vil reducere klimabelastningen fra gødning med 70 procent

En række betydningsfulde aktører er gået sammen om at reducere drivhusgasudledningen fra produktion og anvendelse af kvælstofholdig gødning med 70 procent i 2030, og med 100 procent omkring 2050.

Seges Innovation, Aarhus Universitet og Københavns Universitet har sat sig i spidsen for et bredt netværk af videns- og forskningsinstitutioner, brancheorganisationer, grønne NGO’er, den samlede gødningsbranche og virksomheder inden for landbrug, fødevarer og energisektoren med en fælles vision om at reducere drivhusgasudledningen fra produktion og anvendelse af kvælstofholdig gødning med 70 procent i 2030, og med 100 procent omkring 2050.

2/3 af klimaaftrykket fra planteproduktionen kommer fra produktion og anvendelse af gødning. Derfor er gødning et godt sted at starte, hvis landbruget skal bidrage til at nå den nationale målsætning om at reducere udledningen af klimagasser med 70 procent frem mod 2030 og nå ambitionen om et klimaneutralt Danmark i 2050. Det er baggrunden for dannelsen af netværket Zero Emission Fertilizer Network.

- Vi har en forventning om, at det er muligt at opnå en halvering af klimaaftrykket pr. kg afgrødeprodukt, og her er potentialet for mindre klimabelastende gødningsproduktion og -anvendelse virkelig stort, siger Lars Stoumann Jensen, professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.

Konkurrenceparameter

- Vi tror, det kan blive en væsentlig konkurrenceparameter for danske fødevareprodukter, hvis man kan opnå den laveste udledning af drivhusgasser pr. produceret enhed i verden. Men det er helt afgørende, at det kan dokumenteres over for forbrugerne, siger Jens Elbæk, afdelingschef for Planter & Miljø, Seges Innovation.

- I netværket vil vi vurdere de virkemidler, vi allerede kender, og samarbejde om at få dem ud at virke. Men vi skal også sparre og videndele om nye teknologier, siger Søren O. Petersen, professor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Fakta om netværket

Netværksdeltagerne består af Seges Innovation, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Yara, Flex fertilizer System, Dangødning, BASF, Corteva, Syngenta, DLG, DLA, Vestjysk Andel, DLF, KMC, Nordic Sugar, Arla, Danish Crown, Valsemøllen, Stiesdal, Aquagreen, Skovgaard Invest, BioCover, Vestas, In-novationscenter for Økologisk Landbrug, Egatec, Food & Bio Cluster Denmark, L&F, Bæredygtigt Landbrug og Concito

Læs også