Ukrudtssprøjtning i foråret kan måles i rapshonning

En ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at ukrudtsmidlet clopyralid, der blandt andet findes i Matrigon og Galera, kan måles i honning fra bistader placeret ved rapsmarkerne. Der mangler grænseværdier for clopyralid.

I størstedelen af honning indsamlet ved forårssprøjtede vinterrapsmarker blev der påvist et restindhold af clopyralid over grænseværdien, hvilket medfører, at honningen ikke må sælges.

Det oplyser Miljøstyrelsen, som understreger, at grænseværdien i honning på nuværende tidspunkt ikke er bestemt ud fra en risikovurdering, men alene fastsat ud fra, at der kan måles noget clopyralid.

- Det skyldes, at der endnu ikke er oplysninger til rådighed til at fastsætte en bestemt grænseværdi for clopyralid i honning. En ansøgning til EU for clopyralid i honning med de nødvendige data vil formodentlig resultere i en grænseværdi, der er højere end den nuværende detektionsgrænse, siger man fra Miljøstyrelsen.

I alle prøver

I undersøgelsen har man indsamlet nektar, pollen og honning fra vinterrapsmarker i 2019 og 2020.

Der blev fundet clopyralid i alle prøver indsamlet, selv om der er anvendt clopyralid i overensstemmelse med godkendelsen, der blandt andet kræver, at sprøjtningen foregår, inden vinterrapsen blomstrer om foråret.

Hvis det ikke er muligt at få indholdet af clopyralid i honning ned under grænseværdien, anbefaler forskerne, at anvendelsen af clopyralid-produkter i vinterraps stoppes.

Hvad kan man gøre?

Men hvordan kan man i praksis undgå clopyralid-rester i honning?

Det foreslås undersøgt, om det kan medføre lavere indhold af clopyralid i honning, hvis sprøjtning med clopyralid foretages endnu tidligere i vinterrapsens sæson, hvis doseringen af clopyralid bliver sat ned, eller hvis der blot foretages pletsprøjtning, hvor for eksempel kun halvdelen af hver mark behandles.

Det vil dog have store konsekvenser for dyrkning af raps i Danmark.

Alternativt foreslås det, at der udarbejdes en konkret grænseværdi for clopyralid i honning.

Kommentar fra firma

Corteva markedsfører blandt andet ukrudtsmidlerne Matrigon, Galera og Kovetto, der indeholder clopyralid.

- Vi er opmærksomme på den nye undersøgelse og sammenligner den med vores egne målinger. Desuden drøfter vi med blandt andet Seges, hvad der eventuelt yderligere kan gøres i rådgivningen, siger direktør Lars Dinesen, Corteva i Danmark.

I øjeblikket er grænseværdien for honning i EU fastlagt til, hvad der teknisk kan måles. Men firmaet vil snarest sende en ansøgning til EU om fastsættelse af en konkret grænseværdi i honning for clopyralid.

- Vigtigt at understrege at der ingen sundhedsmæssig risiko er ved de meget små mængder, som er fundet i honning. Men vi forholder os til den nye undersøgelse, understreger Lars Dinesen, der ikke kan sætte en tid på, hvornår en grænseværdi kan være fastsat.

Læs også