Styrelse giver grønt lys for force majeure i efterafgrøder

Hvis dine efterafgrøder er mislykkedes på grund af tørke eller skybrud, er der nu mulighed for at påberåbe sig force majeure.

Du har nu mulighed for at påberåbe dig force majeure, hvis dine MFO-efterafgrøder eller frivillige målrettede efterafgrøder er mislykkedes, eller fremspiringen er væsentligt forsinket på grund af ekstraordinære vejrforhold.

Fristen for at påberåbe sig force majeure er 15 dage efter, at du er blevet opmærksom på, at fremspiringen er mislykkedes.

Det oplyser Landbrugsstyrelsen.

- For at få anerkendt force majeure, skal forholdene være usædvanlige og uforudsigelige. Hvis dine udsåede efterafgrøder er skyllet helt væk i et skybrud, eller fremspiringen mislykkedes på grund af vedvarende tørke, kan det i mange tilfælde betragtes som en uforudsigelig hændelse, skriver styrelsen.

Det er dog en forudsætning, at du har forsøgt at etablere dine efterafgrøder rettidigt, hvis du vil have anerkendt force majeure i forbindelse med mislykket eller forsinket fremspiring.

Ikke muligt med pligtige efterafgrøder

De usædvanlige og uforudsigelige forhold skal desuden dokumenteres. Ifølge Landbrugsstyrelsen kan du som dokumentation henvise til DMI’s tørkeindeks eller nedbørsdata, indsende fotos eller lignende.

- Bemærk, at lovgivningen ikke giver mulighed for force majeure på pligtige, husdyrefterafgrøder og obligatorisk målrettede efterafgrøder, lyder det fra styrelsen, der tilføjer, at hvis din pligtige eller husdyrefterafgrøde ikke er fremspiret i tilstrækkeligt omfang, har du inden den 10. september mulighed for at anvende opsparede efterafgrøder til at opfylde kravet.

- Alternativt kan du indtil et eventuelt kontrolbesøg, eller hvis du ikke får kontrol frem til 31. januar 2023, nedskrive dine arealer med pligtige, husdyrefterafgrøder eller obligatoriske målrettede efterafgrøder, oplyser styrelsen.

Konsekvenser

Hvis du får anerkendt force majeure på dine MFO-efterafgrøder, vil de tælle med til opfyldelsen af MFO-kravet og danne grundlag for udbetaling af grundbetaling og grøn støtte.

Hvis du får anerkendt force majeure på dine målrettede efterafgrøder, vil du få udbetalt fuld støtte.

Sådan anmoder du om force majeure

1. Send en mail til adressen arealtilskud@lbst.dk

2. Skriv »Force majeure, CVR-nr.« i emnefeltet på mailen

3. Udfyld et af skemaerne nedenfor, alt efter om der er tale om MFO-efterafgrøder eller målrettede efterafgrøder. Du skal redegøre for, hvordan situationen i år er usædvanlig sammenlignet med, hvad man normalt kan forvente. Hvis du har forsøgt at etablere efterafgrøderne, men fremspiringen er mislykkedes eller væsentligt forsinket, skal du redegøre for, hvad du har gjort

4. Vedhæft dit skema samt dokumentation i mailen

Anmoder du om force majeure, skal du ikke rette i dit fællesskema.

Læs også