Dakofo og L&F frygter mangel: Foreslår at droppe toldsatser på N-gødning midlertidigt

Den danske korn- og foderstofbranche foreslår sammen med Landbrug & Fødevarer, at toldsatserne på import af N-gødning øjeblikkeligt suspenderes midlertidigt for at undgå mangel i den kommende sæson.

Dakofo, der er brancheorganisation for den danske korn- og foderstofbranche, og Landbrug & Fødevarer foreslår nu en øjeblikkelig, midlertidig suspendering af toldsatserne på N-gødning for at give Danmark og andre lande mulighed for at øge importen af gødningerne.

- Dette skal bidrage til at afhjælpe manglen på gødning øjeblikkeligt og sikre både den danske og europæiske foder- og fødevareproduktion, lyder det fra Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Han peger på, at høje toldsatser skaber udfordringer for både importen af kvælstofgødninger til den europæiske gødningsproduktion og færdige kvælstof-gødninger til den europæiske foder- og fødevareproduktion.

- Dette skal bidrage til at afhjælpe manglen på gødning øjeblikkeligt 

Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer

En midlertidig supendering af toldsatserne ville imidlertid ifølge L&F og Dakofo betyde, at nedgangen i gødningsproduktionen til en vis grad vil kunne erstattes af importerede gødninger, for eksempel flydende ammoniak (UAN) fra andre verdensdele, herunder USA og Trinidad Tobago.

Frygter mangel på gødning

Baggrunden for forslaget fra Dakofo og L&F er, at de europæiske producenter af kunstgødning har reduceret gødningskapaciteten med mere end 70 procent set i forhold til niveauet før Covid-19 og krigen i Ukraine.

Nogle fabrikker har sågar lukket gødningsproduktionen helt. Årsagerne er stigende energipriser og priser på råvarer.

- Udgiften til energi alene udgør alene for gas omkring 90 procent af sektorens variable omkostninger, og prisen på naturgas er 10-doblet siden 1. september 2021. Samlede omkostninger til gødningsproduktion er steget 4-500 procent siden 2019 (før Covid19 og krigen i Ukraine), lyder det i en pressemeddelelse fra L&F.

- De afledte effekter af ovenstående vil i den kommende sæson betyde, at der vil opstå mangel på massive mængder gødninger på det hele europæiske marked med en risiko for en reduceret afgrødeproduktion til følge, tilføjes det.

Situationen forværres af, at russiske gødningsfabrikker ikke er mulige leverandører af gødning, da der er stramme sanktioner som følge af krigen.

Allerede nu oplever flere lande især udenfor EU massiv fødevaremangel med hungersnød til følge alene på grund af gødningsmangel, påpeger L&F og Dakofo.

Brug for egenproduktion

Flemming Nør-Pedersen understreger, at den aktuelle situation med fald i egenproduktionen i EU er ekstraordinær.

- Derfor skal en midlertidig adgang til at kunne importere gødning uden told selvfølgelig ikke stå i vejen for det langsigtede behov for en solid egenproduktion af kunstgødning i EU/EØS via blandt andet Yara (gødningsproducent, red.), siger han.

Den europæiske N-gødningsproduktion udgør i ifølge Fertilizer Europe omkring ni procent af den samlede N-gødningsproduktion i verden.  

Læs også