Roedyrkerforening bakker op om ny kontrakttype

Troels Frandsen håber, at roedyrkerne vil tage godt imod den nye type kontrakt med fri prisfastsættelse via futures.

Troels Frandsen, formand for Danske Sukkerroedyrkere, håber, at roedyrkerne vil tage godt imod den nye type kontrakt med fri prisfastsættelse via futures.

- Selve kontraktmodellen er en relativ ny mulighed, der indtil nu kun har været afprøvet i England i to år. Men vi har ofte hørt et ønske om selv at kunne prissikre eller prissætte sit sukker. Så her er muligheden, lød det fra Troels Frandsen på et orienteringsmøde, som foreningen har holdt sammen med Nordic Sugar.

- Vi er enige med Nordic Sugar i, at vi skal afprøve denne model i Danmark tilrettet vores forhold. Der har været en hel del fælles udviklingsmøder med blandt andet besøg i England, og nu skulle modellen være klar.

I første omgang kan modellen kun bruges på et begrænset antal sukkerroer, ligesom det bestemt ikke er et krav, at dyrkerne skal anvende denne kontraktmodel.

- Den vil være en mulighed fremover sammen med de nuværende kontraktmodeller.

Frit valg af kontrakt

Troels Frandsen understreger, at Danske Sukkerroedyrkere ikke vil rådgive, om man skal vælge denne kontraktmodel med futures, eller om hvornår man skal prissætte sin sukkerroer, hvis man vælger kontraktmodellen.

- Lige nu ser sukkermarkedet meget positivt ud. Men vær bevidst om, at det hurtigt kan gå den anden vej. Og har man tegnet kontrakt, så skal man levere – uanset om dyrkningen lykkes eller ej. Det kan have økonomiske konsekvenser, påpeger roedyrkernes formand.

Men Nordic Sugar vil gerne afsætte mere sukker på et i øjeblikket meget positivt marked.

- En forøgelse af de nuværende kontraktmængder kan enten ske via de eksisterende kontraktmodeller eller via denne nye kontrakttype. Eller ved konvertering af et-årige roekontrakter til denne nye kontrakttype, lyder det fra Troels Frandsen.

Sæt selv pris på egne sukkerroer

● Med den nye kontraktmodel fra Nordic Sugar får den enkelte dyrker mulighed for selv at prissætte en del af sine leverede roer.

● Tilbuddet gælder både eksisterende dyrkere og eventuelle nye interesserede.

● Det har i et stykke tid været et ønske, at man også som dyrker af sukkerroer selv kan prissætte sine roer ved at handle med sukkerfutures.

● Det har ikke været udbredt i europæisk roedyrkning, men er en almindelig aftaleform i for eksempel Australien. Og i de seneste to år er denne kontraktform afprøvet i England med succes.

● I England er det firmaet Czarnikow, som har udviklet en platform sammen med British Sugar. Man kan se mere om Czarnikow og deres forskellige tilbud på www.czarnikow.com.

Læs også