Sidste roer taget op inden frosten

På informationsmøder tidligere i december satte Nordic Sugar Agricentret fokus på den resterende kampagne og på sortsvalget til næste roesæson.

Årets sidste sukkerroer nåede lige at blive taget op, inden de vinterlige temperatur indfandt sig tidligere i december.

Chefkonsulent Bo J.M. Secher, Nordic Sugar Agricenter Danmark, ser tilbage på en sæson med rigtig gode optageforhold, hvor roerne er leveret i en god og tør kvalitet med et sukkerindhold på 18 procent, eller højere end gennemsnittet for de seneste fem år. Og med et udbytteniveau i markerne på linje på fem års gennemsnittet, vurderer chefkonsulenten.

De resterende roer, som dagligt skal leveres til fabrikkerne i Nakskov og Nykøbing Falster frem til kampagnen forventes afsluttet i midten af januar, ligger nu i kuler – godt skærmet af mod frostgraderne.

I sukkerroekontrakterne er aftalen, at Nordic Sugar sørger for dækning af roekulerne med fleecedug. Bo J.M. Secher oplyser dog, at der ud fra svenske erfaringer nu gennemføres forsøg med plastdækning oven for fiberdugen, for at sikre sukkerroerne mod en eventuelt længerevarende periode med hård frost.

- Vi kan tilbyde halvkraftigt sort plastik i 14x50 meter ruller for interesserede avlere. Selv har vi dækket en roekule halvt med plastik for at kunne følge temperaturudviklingen i de to dele, fortæller chefkonsulenten.

Vælg de rigtige sorter

Aktuelt om kampagnen og frostsikringen af de resterende roer har været blandt programpunkterne på informationsmøder, som har været afholdt for nylig.

Et væsentligt punkt på møderne har været information om de mange roesorter og valget til 2023-sæsonen.

- Resultatet på bundlinjen for den enkelte dyrker er én af de vigtigste faktorer, som skal afgøre et sortsvalg. Man kan dog ikke med en statistisk sikkerhed skelne mellem de 10 bedste sorter på listen. Det økonomiske udbytte afhænger også af sukkerindhold og renhed, ligesom forskelle i udgiften til frø har betydning. Udgiften til frø varierer en del, og det kan ændre sorternes indbyrdes rangorden, påpeges det fra Nordic Sugar Agricenter.

Ud over at vælge sorter med et højt og stabilt udbytte gennem flere år, lyder rådet også at vælge NT-sorter, hvis der er risiko for forekomst af roecystnematoder.

Desuden bør der tages forbehold for det forventede såtidspunkt. Det er kun en lille andel af sorterne, som vurderes egnede til en tidlig såning (før 20. marts) på grund af sorternes mindre tilbøjelighed til at danne stokløbere.

Hver 13. læs er vand

Både transportafstand og leveringstidspunkterne til fabrikkerne kan også være et forhold i sortsvalget, som i sidste ende har indvirkning på den samlede økonomi i dyrkningen.

- Selvom det ikke umiddelbart påvirker resultatet i marken, så anbefaler vi sorter med et højt sukkerindhold, hvis afstanden overstiger 35 kilometer. Jeg plejer at sige, forskellen mellem sorten med det laveste sukkerindhold i forhold til det højeste indhold gør, at hver 13. lastbil kører med et læs vand, påpeger Bo J.M. Secher.

Også en tidlig levering kan optimeres ved at vælge sorter med højt udbytte og en høj sukkerprocent. En sen levering kan medføre, at roerne skal ligge i kule i længere tid. Nyere resultater peger på, at høj sukkerprocent og god skindfasthed har en positiv effekt på roernes lagerfasthed, lyder det fra Nordic Sugar.

Læs også