Yara fylder tre storsække i minuttet

Yara byder foråret velkommen med nye videreudviklede gødninger, mikronæringsstoffer og biostimulanter.

- Den effektive håndtering på terminalerne sikrer, at gødningen bevarer sin høje kvalitet hele vejen fra fabrik til sæk. Derfor garanterer vi 36 meters spredebredde på alle Yara-gødninger fra vores terminaler, siger Jens Bach.

Yara er klar med et omfattende gødningssortiment og spændende nyheder til foråret.

Agronom Jens Bach fremhæver, at der ved terminalerne i Randers og Vordingborg ugentligt anløber flere skibe fra Yaras europæiske fabrikker, og at opsækkemaskinerne hvert minut fylder tre storsække, så der kan holdes gang i flowet af gødning ud til landmændene.

- Den effektive håndtering på terminalerne sikrer, at gødningen bevarer sin høje kvalitet hele vejen fra fabrik til sæk. Derfor garanterer vi 36 meters spredebredde på alle Yara-gødninger fra vores terminaler, siger Jens Bach og påpeger, at en af de varer, de oplever markant øget interesse for, er YaraMila Starter, en NPK 18-5-11 gødning med svovl, magnesium og bor.

- Den er et oplagt valg til opstart af vintersæd, hvor en tildeling af 400-500 kg pr. hektar i mange tilfælde kan dække behovet for P og K, så man kan bruge NS gødninger i de senere tildelinger. Ligeledes er den oplagt til placering ved såning af vårsæd. Det høje indhold af P og K sikrer, at afgrøden er dækket ind, selvom man eventuelt gemmer 20-25 procent af den planlagte kvælstofmængde til en senere gødskning, forklarer Jens Bach.

Videreudviklet gødning

Et andet godt valg i kornafgrøderne er, ifølge agronomen, YaraMila Promangan, der er en videreudvikling af den velkendte YaraMila NPK 21-3-10, som er blevet tilsat 0,5 procent mangan.

- På manganfølsomme arealer vil denne gødning beskytte afgrøderne mod manganmangel i de tidlige vækststadier. Både som direkte virkning af mangan, men også fordi gødningens høje indhold af ammoniumkvælstof skaber et surt miljø omkring gødningskornet, hvilket frigiver mangan fra jordpuljen og letter optagelsen af både mangan og fosfor, forklarer han.

Biostimulanter og mikronæring

- Biostimulanter og mikronæring er markeder i stor vækst. Indenfor mikronæring har vi de velkendte YaraVita produkter, der udmærker sig ved meget højt indhold af næringsstoffer og afgrødespecifikke sammensætninger.

- Med YaraVita er du sikker på at få værdi for pengene, samt at produkterne er afstemt med afgrødernes behov.

Yaras biostimulanter vil fra 2024 blive markedsført med deres eget brand YaraAmplix.

- Et af de nye produkter i denne familie er YaraAmplix Optivi, der har opnået CE mærkning og dermed dokumenteret og sikker effekt på plantens kvælstofudnyttelse, fremhæver Jens Bach.

- Til økologerne har vi igen i år Yara Suna 9-3-1 på markedet. Det er en organisk gødning med en god, fast pillekvalitet, som er særdeles velegnet til placering ved såning af vårafgrøder.

Svovlkrævende afgrøder dækkes

Til gyllegødede ejendomme tilbyder Yara et bredt udvalg af YaraBela NS-produkter med forskelligt svovlindhold, så selv de mest svovlkrævende afgrøder, som raps og græs, kan blive dækket ind.

- Til græsmarkerne har vi desuden YaraBela Selen, som sikrer, at man kan ramme det ønskede niveau af letfordøjeligt, organisk selen i grovfoderet. Endelig kan YaraMila NPK 26-3-4 og YaraMila NPK 26-3-5 være et fornuftigt supplement til gylle, hvis ikke gyllens indhold af P og K er højt nok, eller hvis jordbundstallene er lave, understreger Jens Bach.

Placeret startgødning

Majs betaler rigtig godt for placeret startgødning, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken gødning der vælges.

- YaraMila Majs NP19-8 og NP26-6 med zink og bor har siden 2016 haft topudbytte i landsforsøgene, når man sammenligner gødninger ved samme fosforniveau pr. hektar. Det skyldes produkternes unikke kombination af forsurende effekt fra ammonium, fosfortyper og det høje borindhold, siger Jens Bach, der forsætter:

- Ligesom majs betaler kartofler godt for placeret gødning ved lægning. Her er YaraMila NPK 14-3-15 det oplagte valg. YaraMila NPK 14-3-15 er en samgranuleret gødning, der er sammensat og afstemt efter kartoflers behov og indeholder alle de næringsstoffer, der er mest aktuelle i kartofler. Med udgangspunkt i en hovedtildeling i form af YaraMila NPK 14-3-15 ved lægning er det muligt at nuancere gødningsplanen og få den til at stemme i forhold til den aktuelle sorts behov og anvendelse. Man kan med andre ord lægge en sikker bund under sit udbytte med YaraMila NPK 14-3-15.

- Den store bredde i sortimentet og den høje kvalitet af produkterne gør, at vi er klar til at imødekomme ethvert behov. Vi glæder os til en spændende vækstsæson, siger Jens Bach.

Læs også