bannerPos

Companion crops kan få det bedste ud af din vinterraps

Vinterraps med companion crop, der er domineret af honningurt. I blandingen er også markært, og derudover vikke og alexandrinekløver. På billedet kan man se, at honningurten er rigelig kraftig i forhold til vinterrapsen.

AF: HENRIETTE LEMVIG

FAGJOURNALIST
16-07-2019 15:20
Arbejdet med companion crops kræver, at der vælges de arter, der arbejder bedst sammen med det, man ønsker at få ud af indsatsen. Vælges rigtigt, kan det føre til bedre optagelse af næringsstoffer og færre sygdomme, skadedyr og ukrudt.

- I de år, hvor agersnegle er en udfordring, kan en companion crop bidrage med »foder« til sneglene, så det ikke er rapsen, der skal stille sneglenes værste sult. Jeg har set, hvordan sneglene foretrækker at æde rug frem for raps, hvilket kan give rapsen det nødvendige forspring i de år, hvor der er store snegleproblemer, siger Søren Ilsøe, ejer af Knudstrupgård og testgård for companion crop.

Rugen skal dog sprøjtes væk sammen med spildkorn for ikke at give for meget konkurrence til rapsen, tilføjer han.

Sammen med Agrovi står Søren Ilsøe bag et forsøg, hvor to companion crop-blandinger er sået ud sammen med vinterraps og sammenlignes med en kontrol, hvor vinterraps er sået alene. Den ene companion crop-blanding er med vikke og inkarnatkløver, mens den anden er domineret af honningurt.

I de foreløbige resultater fra et planteklip lavet ved vækststart den 22. marts har kvælstofoptagelsen været størst i kontrolparcellerne. Men ser man på fosfor og kaliumoptagelsen, er den højere i vinterraps, hvor der har været sået vikke og inkarnatkløver. Høstudbytterne af disse parceller vil blive målt og sammenholdt med kontrolparceller.

 

Kvælstoffiksering

Companion Crops har ifølge Søren Ilsøe mange flere gode egenskaber ud over at holde sneglene fra rapsen.

- Bælgplanter er et oplagt valg i vinterraps, der kan udnytte store mængder kvælstof. Man skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at vide, hvor meget kvælstof afgrøden får til rådighed ved bælgplanternes hjælp. Det er derfor vigtigt at vælge en blanding af kvælstoffikserende arter, der har både efterårs- og forårsvækst, siger han.

- Uanset om din companion crop består af en eller flere arter, kan den også hjælpe med at optage andre næringsstoffer. Så længe companion croppen er i vækst, vil den optage næringsstoffer og konkurrere med hovedafgrøden. Men når den nedvisner, bliver de næringsstoffer, den har optaget, frigivet igen og er tilgængelig for hovedafgrøden, fortæller Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, og tilføjer:

- I marker med lave fosfortal kan honningurt være med til at opsamle fosfor fra jorden, som hovedafgrøden kan få gavn af, når companion croppen nedbrydes.

Lene Mathiasen minder om, at der i arbejdet med companion crop er flere elementer, man skal være opmærksom på.

- Hvis companion croppen vokser sig kraftig for hurtig, kan den blive en konkurrent til rapsen, både i forhold til næringsstoffer og lys.

 

Vækstpunkt

Lene Mathiasen henviser til, at det ved dyrkning af vinterraps er essentielt for overvintringen, at vækstpunktet bliver tæt ved jorden.

- Står companion croppen for tæt med rapsen, risikerer man, at vinterrapsen strækker sig og derved bliver sårbar for udvintring. Til gengæld kan companion crop, der dækker godt af under rapsen, hæmme ukrudt, lyder det.

De fleste companion crop-arter tåler ifølge Lene Mathiasen ikke sprøjtning med de ukrudtsmidler, der normalt bruges mod tokimbladede arter i vinterraps.

- Det vil sige, at man for at få maksimalt udbytte af companion croppens egenskaber i efteråret skal vente med at bekæmpe kamille til om foråret.

 

Hvad er companion crop

En companion crop er en eller flere plantearter, der bliver sået sammen med en hovedafgrøde, for eksempel vinterraps. Motivationen for at så companion crops er at opnå en positiv effekt på vinterrapsen, enten i form af effekt på optagelse eller tilgængelighed af næringsstoffer, effekt på sygdomme og skadedyr eller på ukrudt.

Udfordringerne ved at have en companion crop er, at den også kan konkurrere med hovedafgrøden om næringsstoffer, vand og lys. Kunsten er derfor at vælge nogle arter, der giver de effekter, man gerne vil opnå, uden at ulemperne overstiger fordelene.

 

Kom godt i gang

Vil du være én af pionererne, der prøver kræfter med companion crops i vinterraps, kan du bruge denne enkle blanding sammen med vinterrapsen. Så er du allerede godt i gang:

0,5 kg/ha honningurt

2 kg/ha inkarnatkløver

2 kg/ha alexandrinekløver

4 kg/ha boghvede

 

De bedste arter til companion crop

•                Honningurt vokser kraftigt og fylder meget i forhold til vinterrapsen. Den er sædskifteneutral og har en positiv effekt på fosforoptagelsen, da den har symbiose med mykorrhiza-svampe

•                Boghvede har en positiv effekt på optagelsen af fosfor og har en mindre kraftig vækst end honningurt

•                Alexandrinekløver har en hurtig vækst i efteråret, men er ikke vinterfast

•                Inkarnat-kløver vokser ikke så hurtigt til i efteråret som alexandrinekløveren, men har til gengæld et dybt rodsystem og kan overvintre

•                Vikke er en langsom starter, men er på trods af et relativt lille rodsystem effektiv til at samle kvælstof

•                Rug etablerer sig hurtigt og danner bladmasse, men kan også blive en væsentlig konkurrent til vinterrapsen. Man skal derfor være indstillet på, at den skal sprøjtes væk på et tidspunkt

 

Jagt på et spøgelse

Hvor der ikke sås vintersæd, skal der sås efterafgrøder – undtagen ved sent optagne rodfrugter. Det er landbrugets bedste middel til at jage det politiske kvælstof-spøgelse på flugt, mener næstformanden i Bæredygtigt Landbrug.

Dyrenes Beskyttelse går i krig mod minkindustrien

Debatten om dyrevelfærd raser på blandt andet minkområdet. Nu kræver Dyrenes Beskyttelse, at minkindustrien bliver udfaset i Danmark.

Bedriftsbesøg om det gode håndværk

Der var et inspirerende bedriftsbesøg hos familien Hansen ved Lintrup forleden, hvor Syddansk Kvæg i samarbejde med SLF havde inviteret til en snak om gode vaner i stalden samt lav dødelighed og høj ydelse blandt gårdens dyr

Guld kan være en fornuftig investering

Det kan være fornuftigt at have guld med i investeringsporteføljen, vurderer en analytiker.

Diarré-udfordringer løst med vaccine

Det koster både bundlinje og arbejdsglæde, når fravænningsdiarréen florerer i klimastalden. Løsningsforslagene er mange og effekten forskellig fra besætning til besætning. Svinefagdyrlæge Jens Sørensen fra Danvet har dog erfaret, at vaccination mod E. coli både kan redde griseliv og forhindre økonomiske tab.

Tyskland: Afrikansk svinepest påvist langt fra det truede område

Der er fundet ASF i et vildsvin i Brandenburg langt fra det definerede truede område. Således er der nu påvist 37 ASF-tilfælde i Tyskland. En endelig bekræftelse afventes stadig.

Kødkvæg blev startskuddet for mælkeproducent

Forældrenes køb af to charolais-køer satte Pia Christensens kurs mod landbrugsskolen. I dag står hun for kostalden på den mælkeejendom, hun efter endt uddannelse overtog sammen med forældre og bror.

Covid-19 gør Fødevaredagen vigtigere end nogensinde

Årets prisvindere ved Fødevaredagen blev sent tirsdag belønnet for at tænke nyt og kreativt midt i en global krise. Prisoverrækkelsen fandt sted på Hindsgavl Slot ved Middelfart, hvor Corona-restriktionerne satte nye rammer for arrangementet.

Corona spreder sig blandt nordjyske mink

33 minkfarme, alle i Nordjylland, er blevet ramt af Covid-19, viser en ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen.
Side 1 af 1933 (38645 artikler)Prev1234567193119321933Next