Effekten af efterafgrøder falder med sen såning

Grundet svære høstforhold i dele af landet, kan der stadig være steder, hvor der ikke er sået pligtige efterafgrøder. En overvejelse kunne være at erstatte de pligtige efterafgrøder med tidlig såning af vintersæd.

Etablering af pligtige efterafgrøder kan udskydes frem til 7. september mod en kvotenedsættelse.

- Størrelsen af kvotenedsættelsen afhænger af såtidspunktet for efterafgrøden, siger specialkonsulent hos Seges Nanna Hellum Kristensen.

Hun fremhæver, at effekten af efterafgrøder falder, jo senere der sås, og at eftervirkningen ligeledes vil være mindre efter en sent sået, og mindre udviklet efterafgrøde.

- Den mindre eftervirkning er i reglerne indregnet i kvotereduktionen, således at eftervirkningen fremgår som den samme uanset tidspunktet for såning. Alt andet lige vil den reelle eftervirkning falde ved senere såning af efterafgrøden, siger hun.

Jo senere man sår, jo mindre bliver forskellen i kvotereduktion mellem at undlade såning og at så sent.

- Prisen for kvotereduktion vil afhænge af en række faktorer, men en lille reduktion er forholdsvis billig, og de første fem procent er billigst, siger Nanna Hellum Kristensen.

- Man skal derfor overveje, om det kan betale sig at så efterafgrøderne sent. I overvejelserne hører omkostningen til såning af efterafgrøden.

Tidligt sået vintersæd

En mulighed er i stedet at så vintersæd før 7. september på arealet.

- Fire hektar tidlig sået vintersæd kan erstatte en hektar efterafgrøder, hvilket betyder, at hvis det planlagte efterafgrødeareal tilsås med tidligt sået vintersæd, mangler man tre fjerdedele af efterafgrødekravet, som således kan opfyldes med kvotereduktion, forklarer Nanna Hellum Kristensen.

Hun fremhæver, at det er sandsynligt, at man opnår et højere udbytte ved dyrkning af vintersæd kontra vårsæd efter efterafgrøden.

- Det skal dog vurderes, om det er hensigtsmæssigt i forhold til sædskiftet på arealet. Særligt for svineproducenter, der har brug for foderkorn, kan tidlig såning være en attraktiv mulighed for at opfylde efterafgrødekravet. Man skal dog være opmærksom på, at tidlig såning øger risikoen for lejesæd, svampesygdomme, ukrudt og bladlusangreb, siger Nanna Hellum Kristensen.

hl

Læs også