bannerPos

Landmand: - En voldsom kvælstofstraf på grund af vejret

Alexander Dornwirth

Journalist
21-08-2019 07:16
Deltidslandmand Ole Olsen fra Tølløse er træt af de firkantede efterafgrøderegler, der kan medføre en reduktion på op til 72 kg. N. pr. hektar, hvis man ikke får høstet i tide.

Fra 2019 får du mulighed for at udskyde etableringen af efterafgrøder fra den 20. august til 7. september.

Det melder Landbrugsstyrelsen ud i deres såkaldte »fleksible frister for etablering af efterafgrøder«.

Men det sker ikke uden omkostninger, da man som landmand vil få reduceret sin kvælstofkvote markant.

Og det provokerer deltidslandmand Ole Olsen, som har cirka 50 hektar ved Tølløse, at reglerne for efterafgrøder er så firkantede og ikke tager hensyn til vejrforholdene, som han formulerer det.

- Man bliver straffet i ens kvælstofkvote til næste år på grund af, at man ikke får høstet i tide på grund af vejret. Og det er jo ikke landmændenes skyld, det er regnvejr, derfor synes jeg ikke, at landmændene skal straffes. I alle andre erhverv, der hedder sådan noget her »force majeure«. Og gang på gang kan vi se, at vi ikke kan leve op til de her firkantede krav, siger Ole Olsen, som ville ønske, at reglerne var mindre firkantede, og at de blev udformet, så der ikke fra år til år skulle søges om dispensation.

»Fleksibelt« en provokation

Alene ordet »fleksibelt« fra Landbrugsstyrelsens side, mener Ole Olsen er en provokation i sig selv.

- At kalde det fleksibelt… Altså, vejret kan så selv bestemme, hvor stor en bøde jeg skal have? At kalde det for fleksibelt, det synes jeg er at stramme den, siger han med et lille grin.

- Vi har en rimelig god høst i år, hvor planterne stort set har brugt alt det kvælstof, som vi har givet markerne i foråret. Så der er jo ikke ret meget at hente op fra jorden. En reduktion op til 72 kg. N pr. hektar til næste år er jo voldsomt. Jeg gør selvfølgelig mit bedste som landmand, og der er jo ingen landmand, der venter med at høste til efter den 20. august frivilligt. Så hvis det er umuligt at høste der på grund af vejret, så synes jeg, at det er urimeligt, at jeg bliver straffet, lyder det fra deltidslandmanden, der dog ikke selv bliver ramt af kvotereduktion i år.

- Men jeg har hørt, at man for eksempel på Djursland flere steder næsten ikke er gået i gang med at høste endnu. Og også i den nordlige del af Jylland er man bagefter. Så der er helt sikkert mange, der bliver ramt. Og den maksimale reduktion i kvælstofkvoten begynder allerede 29. august, og det er der jo kun lige godt en uge til, siger Ole Olsen.

alexander@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 22 67 55

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next