Fyn mørkeblå af efterafgrøder

De nye krav bliver en stor udfordring, lød det på planteforum-mødet i Vissenbjerg.

Med de seneste krav om målrettede efterafgrøder, som regeringen lancerede i november, skal landmændene nu have 30,2 procent af arealerne med målrettede efterafgrøder for at opfylde kravene i Landbrugspakken. Det er mere end en fordobling af arealet i forhold til den foregående sæson for de fleste fynske landmænd.

Dertil kommer så de såkaldte MFO-efterafgrøder på 16,7 procent, således det samlede krav bliver 46,9 procent.

- Det bliver noget af en udfordring, påpegede planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan, da hun indledte aftenens program ved årets »Planteforum« hos Velas i Vissenbjerg ved at vise danmarkskortet med de udpegede områder med de skærpede efterafgrødekrav.

 

Løsninger

I sit indlæg gav hun løsninger til, hvordan den enkelte landmand kan forsøge at få det svære puslespil med de målrettede efterafgrøder til at gå op. Det kan ske med efterafgrøder eller »gammelt« frøgræs, eller en nedsat N-kvote. Brak er også en mulighed, ligesom to hektar tidligt sået vintersæd, sået senest den 7. september, kan være alternativ til en hektar målrettet efterafgrøde.

Endvidere nævnte Hanne Pontoppidan også en tilsvarende løsning med mellemafgrøde, og endelig kan 0,8 hektar energiafgrøder som pil eller poppel erstatte en hektar målrettet efterafgrøde.

- Men, fortsatte den fynske planteavlskonsulent, start først med at tilrettelægge markplanen for 2021. Og afsæt først MFO-arealerne og derefter så de målrettede efterafgrøder, lød hendes råd.

Om muligheden for mindre kvælstof påpegede hun, at det bedst vil kunne betale sig på bedrifter, hvor der er mindre proteinindhold i kornafgrøderne.

- Sædskifte kan være den lette løsning, men husk der skal indregnes en udbytteforskel på 15-20 hkg mellem hvede og byg.

 

Vent med gødningen

På planteforum-mødet var gødningstilførslen også et aktuelt emne. Det tog planteavlskonsulent Kasper Holm Kristensen fra Velas i Horsens sig af.

- Det adskiller sig en hel del fra sidste år, efter de store nedbørsmængder ikke mindst i november og december. Gylle bringes ud først, men vent til der kan køres på marken uden skader, understregede han og gav bud på, hvornår der bør gødskes.

- Raps, vinterbyg og rug bør have det første gødning senest omkring 1. marts, mens svagt og normalt udviklet vinterhvede kan vente til midten af marts med 70-90 kg N pr. hektar. Til kraftig hvede første gang anbefaler vi 40 kg N ultimo marts.

 

Gensyn med leder

Mødet var det første planteavlsmøde i det nye Velas-regi, og derfor var der både kendte fynske indlægsholdere sammen med konsulenter fra de øvrige rådgivningscentre.

Lederen af de ikke mindre end 60 Velas-planteavlskonsulenter og de ti øvrige medarbejdere i planteavlsafdelingen, Lars-Ejler Hansen, indledte mødet, og glædede sig over gensynet med de fynske landmænd.

Han var således tilbage i perioden fra 1992-1997 ansat hos planteavlskontoret i Vestfyns Landbocenter under planteavlskonsulent N.K. Dalsgaard. Efterfølgende var Lars-Ejler Hansen tolv år i Vestjysk Landboforening, inden han i 2012 kom til LRØ i Horsens.

Læs også