Fokus på det gode håndværk i majsmarken

Landbo Limfjord inviterer til majsdemo torsdag den 24. september.

Landbo Limfjord inviterer i samarbejde med KvægXperten, KWS, Limagrain, Nordic Seeds, Syngenta og Mollerup Mølle til majsdemo den 24. september hos henholdsvis Britt Brøchner, Amstrupvej 12, Skive, samt Foldagergaard I/S, Foldagervej 6, Nykøbing M.

Her vil frøfirmaerne gennemgå de mange majssorter i demomarkerne og fortælle, hvilke sorter der egner sig bedst til malkekøer, kvier eller biogas i lokalområdet.

- Der er rigtig mange penge i at vælge de bedste sorter, når man kender det lokale klima og hvad majsen skal anvendes til, siger Sven Erik Pinstrup, planteavlskonsulent i Landbo Limfjord.

På majsdemoen vises helt nye tørstofanalyser for 40 sorter, så man får et godt billede af de enkelte sorters modningstidspunkt i lokalområdet.

Hovedparten af majsene forventes klar til høst i de kommende to-tre uger, og det er en stor fordel at have gode prognoser for kvalitet og udbytte, så man kan opnå optimal kvalitet af majsene til det planlagte formål.

Grise og biogas

- Når vi tager mange tørstofanalyser helt op til demodagen, kan vi udgive en høstprognose for de enkelte sorter. Det er vigtigt, at majsen bliver taget på det rigtige tidspunkt for at sikre den bedste kvalitet. Hovedparten dyrkes til malkekøer, mens vi nu også har mere end 3.500 hektar, der dyrkes til biogas, og vi begynder at se svineproducenter interessere sig for majs til svinefoder også, siger Sven Erik Pinstrup.

Der afholdes majsdemo på to meget forskellige lokaliteter samme dag. Jordtype og klimaforhold skiller sig meget ud, så der er mulighed for at se, hvordan sorterne udvikler sig under forskellige vækstforhold i år.

Sven Erik Pinstrup fortæller, at etablering af gode efterafgrøder også er et af årets mange temaer på majsdagen, ligesom der er indlæg om god ensilage og opbevaring af afgrøden, så kvalitet og udbytte beholdes. Resultater fra forsøg og praksis viser, at det er ganske betydelige tab, som kan mistes under ensilering og opbevaring, og man får gode råd til at minimere risiko for tab af både udbytte og kvalitet.

Alle interesserede er velkomne, lyder det fra Landbo Limfjord.

aldo

Læs også