Glyphosatforbud vil betyde millioner af ekstra timer og massiv CO2-udledning

Frankrig vil i EU af med glyphosat. Men en ny beregning viser, at det vil betyde, at der skal bruges 12,7 millioner arbejdstimer og 87 millioner liter brændstof mere om året alene i Frankrig.

Søren Ilsøe skriver som pløjefrirådgiver i seneste nyhedsbrev fra Foreningen for Reduceret Jordbehandling i Danmark, FRDK, om konsekvenserne af et forbud mod glyphosat.

- I Effektiv Landbrug kunne man lørdag læse, at det amerikanske Miljøbeskyttelsesagentur har frikendt glyphosat for mistanke om at fremkalde kræft og for at være til fare for helbredet, når det anvendes efter anvisningerne.

- Det er således den seneste undersøgelse i en lang række af undersøgelser, som frikender glyphosat for fare. Farmers Weekly skriver, at Bayer oplyser, at det nationale kræftinstitut i USA har fulgt 50.000 uddannede sprøjteførere uden at finde nogen sammenhæng mellem glyphosat-produkter og kræft, påpeger Søren Ilsøe.

Udfasning vil koste dyrt i Frankrig

I Frankrig diskuteres det ivrigt, hvad en udfasning af glyphosat vil betyde. Frankrig er som bekendt ene om at ville udfase glyphosat to år før EU.

- I avisen La France Agricole fremgår det af et møde, at associationen for hvedeavlere har beregnet, at en udfasning vil koste mellem 370 og 1.190 kr./ha eller samlet set en regning på godt syv milliarder kroner til de franske landmænd, oplyser Søren Ilsøe videre.

Beregningen viser, at der skal bruges 12,7 millioner arbejdstimer og  87 millioner liter brændstof mere om året uden glyphosat.

- Det er ikke i harmoni med Frankrigs klimaindsats. Desuden kræver de franske landmænd nu også en finansiel støtte til kompensation, oplyser Søren Ilsøe.

jpj

Set i marken i denne uge

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Vinterhvede

Hvedens vækst er nu ikke længere så fremskreden i forhold til normalen. Det tidligere kølige vejr med nattefrost mange steder har nedsat væksthastigheden.

Gulrust: angrebene har bredt sig meget i den forløbne uge, og i mange marker ses kraftige angreb. Mest ses fortsat i Benchmark, Kalmar og Sheriff.

Udbredelsen af gulrust varierer fra landsdel til landsdel, og i de værst ramte områder ses større eller mindre gule områder i en del hvedemarker. Det er nu vigtigt i modtagelige sorter ikke at have mere end maksimalt 14 dage mellem behandlingerne og ikke anvende for lave doser i marker med mere udbredte angreb på sprøjtetidspunktet.

Tilfælde af kraftige angreb er fundet i de fleste landsdele, men mest gulrust er rapporteret fra den østlige del af Sydjylland og Østjylland/Samsø og mindst fra Vestjylland.

Kraftige gulrustangreb skyldes, at effekten af sidste sprøjtning er ebbet ud tidligere end forventet eller at den anvendte dosis har været for lav i forhold til angrebsstyrken på sprøjtetidspunktet eller at marken ikke er svampesprøjtet.

Effekten af en behandling holder sig ved højt smittetryk ikke mere end 14 dage. Effekten af en behandling er bedst, før der er synlige angreb eller hvis der kun er meget svage angreb. Er der kraftige angreb på sprøjtetidspunktet, er det sværere at få god effekt, og dosis skal øges. Hvis der tre til fire dage efter behandling stadig ses meget aktivt gulrust skal der behandles igen. Bekæmpet gulrust viser sig som områder med gult udslæt uden sporer eller der ses sporer, som er falmet i farven.

Gulrust trives bedst ved dug om natten og en nattemperatur på 5-10°C samt 15-25°C om dagen. Gulrust trives også godt ved lavere temperaturer.

Aarhus Universitet oplyser, at sorter som Benchmark, Sheriff og Kalmar er modtagelige overfor allerede kendte racer af gulrust i Danmark. Det kan ikke udelukkes, at de ekstraordinært stærke angreb i nogle marker og sorter skyldes nye smitteracer.

Brunrust: Der er ikke registreret angreb af brunrust. Fra praksis er modtaget enkelte meldinger om mere udbredte angreb på de nedre blade.

Meldug: angrebene er overvejende svage, men der er udløst meldugbekæmpelse i tre procent af observationerne. Mest er fundet i Torp, Kalmar og Elixer. Meldug anbefales kun bekæmpet til lige før begyndende skridning og ved over 25 procent angrebne planter.

Septoria: fra vækststadium 32 optælles antal dage med nedbør med henblik på bekæmpelse af Septoria.10 dage efter sprøjtning optælles antal dage med nedbør igen. I modtagelige sorter udløser fire dage med nedbør over 1 mm en Septoriabekæmpelse. I mindre modtagelige sorter (Sheriff, Informer) udløser fem dage med nedbør optalt fra vækststadium 37 (fanebladet synligt) en bekæmpelse. I alle sorter udløses også en bekæmpelse, hvis mere end 10 procent af planterne har angreb på tredje øverste blad i vækststadium 45-59. Der er udløst Septoriabekæmpelse i mange marker. Mindst Septoria er fundet i Informer.

De højeste doser ved bekæmpelse anbefales kun ved et usædvanligt højt smittetryk af Septoria. Det høje smittetryk af gulrust i hvede og triticale har medført, at man skal være meget opmærkson på triazolreglerne. Anvend ikke for lav dosis ved meget gulrust på sprøjtetidspunktet. Tilsætning af Orius tæller meget i regnskabet. Orius etiketten er lidt uklar, men Orius må godt anvendes flere gange i split i korn om foråret.

Det gennemsnitlige vækststadie i hvede er 40 (fanebladet fuldt udviklet), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 45 (fanebladets bladskede opsvulmet).

Vinterbyg

Bygrust er fortsat mest udbredt, og relativ kraftige angreb er fundet i mange marker. Mest er fortsat fundet i KWS Kosmos, SY Galileoo og KWS Meridian, og mindst er fundet i Frigg.

I de observerede vinterbygmarker er udløst bekæmpelse i 50 procent af de ubehandlede observationer. Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 31-65 (et knæ udviklet til under blomstring) ved over 10 procent angrebne planter.

Skoldplet er næstmest udbredt, og mest ses fortsat i Frigg.

Det gennemsnitlige vækststadie er 61 (begyndende blomstring), mens de længst udviklede marker er afblomstrede. Svampebekæmpelse skal derfor til at afsluttes.

Triticale

Gulrust breder sig stadig, og der er udløst gulrustbekæmpelse i 65 procent af observationerne. Angreb er fundet i alle sorter og mindst i Brehat.

Brunrust er fundet med svage angreb i to marker.

Der er udløst meldugbekæmpelse i 18 procent af de ubehandlede marker. Meldug bekæmpes i modtagelige sorter indtil omkring blomstring ved over 50-75 procent angrebne planter.

Svampebekæmpelse i triticale er aktuel til omkring blomstring.

Vær meget opmærksom på triazolreglerne. Anvendes der kun Orius til svampebekæmpelse, kan der samlet anvendes op til 1,25 l Orius pr. vækstsæson. Effekten af en behandling holder sig ved højt smittetryk maksimalt to uger.

Det gennemsnitlige vækststadium er 54 (under skridning), mens de længst udviklede marker er gennemskredne.

Rug

Brunrust har bredt sig i den forløbne uge og er fundet i cirka 40 procent af observationerne. Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter i vækststadium 32-69 (to knæ udviklet til afsluttet blomstring). Der er udløst bekæmpelse i cirka 10 procent af observationerne.

Brunrust udvikler sig om foråret langsommere end gulrust og bygrust, da brunrust trives bedst ved lidt højere temperaturer.

Det gennemsnitlige vækststadie er 59 (gennemskredet).

Der er fundet svage angreb af bygrust og skoldplet i nogle marker.  

Det gennemsnitlige vækststadie er 28 (buskning), mens de længst udviklede marker er i vækststadie 31-32 (1-2 knæ udviklet).

Havre

Der er ikke konstateret angreb af svampesygdomme. Det gennemsnitlige vækststadie er 29 (buskning).

Bygfluer i vårhvede og vårbyg

Der er nu begyndende flyvning af den nye generation bygfluer i hele landet.

I vårhvede er der fundet bygfluer på fem ud af 12 lokaliteter med op til 440 bygfluer pr. limplade ved Nimtofte på Djursland.

I vårbyg er der kun fundet bygfluer på limpladerne på fire af 18 lokaliteter og kun en til to bygfluer i gennemsnit pr. limplade.

Efterårssåede vårhvedemarker kan også angribes, men skadevirkningen er mindre grundet et mere fremskredent udviklingstrin.

I vårbyg er der ingen erfaringer med bekæmpelsesbehov. I de seneste år har der ikke været angreb i vårbyg, men vårbyg er modtagelig for angreb. Observeres der mange bygfluer i vårbygmarker, anbefales også bekæmpelse i disse marker. Der kan ikke angives et konkret antal bygfluer, der udløser en bekæmpelse.

Hvedegalmyg

Der er indtil nu ikke fanget hvedegalmyg eller kun fanget få hvedegalmyg.

Af de dyrkede sorter er kun Sheriff og Kalmar resistente mod den orange-gule hvedegalmyg, og bekæmpelse er ikke aktuel i disse sorter. Følgende nye sorter er også resistente: LG Skyscraper, KWS Firefly og RGT Universe.

Galmyggene har de bedste betingelser for at komme op af jorden, hvis jorden er fugtig op til skridningen. De har de bedste betingelser for æglægning i hveden, hvis det er vindstille og lunt vejr ("grill-vejr") omkring skridning. Aktiviteten er størst om aftenen, hvor lysstyrken falder.

Alm. rajgræs

Der er meget kronrust. Angreb er fundet i cirka 80 procent af de ubehandlede marker, og der er denne uge udløst bekæmpelse i 60 procent af de ubehandlede marker.

Kronrust anbefales bekæmpet ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) til vækststadium 69 (afsluttet blomstring.

Det gennemsnitlige vækststadie er 48 (tæt på begyndende skridning), mens de længst udviklede marker er under skridning.

Kilde: Seges

Læs også