bannerPos

Inviterer til vejkantsmøder om jordbundskortlægning

Der er både et produktions- og klimamæssigt perspektiv i at kende til landbrugsjordens humusindhold. Ofte kendes indholdet og variationen i jordens humusindhold ikke i detaljer, da præcis og detaljeret kortlægning vil kræve mange omkostningstunge jordprøver og humusanalyser i laboratoriet. Det er der nu redet bod på via en ny type jordbundssensor, som kan kortlægge jordbundens ler- og humusindhold i én arbejdsgang.

AF: MAJBRITT CHRISTENSEN

FAGJOURNALIST
15-02-2020 07:43
GPS Agro står bage en række vejkantsmøder rundt om i landet. Her præsenteres resultaterne fra 12 marker i Danmark, hvor man har testet en ny type jordbundscensor.

Der har i den senere tid været stort fokus på landbrugsjordens humusindhold. Dels har humusindholdet stor betydning for jordbundens evne til at holde på vand og næringsstoffer, og dels har landbrugsjorden potentiale til at lagre atmosfærisk CO2 via planterester, der indbygges i jordens humuspulje.

Derfor afholder GPS Agro en række vejkantsmøder rundt om i landet, hvor man vil blive præsenteret for resultaterne fra et GUDP-støttet projekt, hvor 12 marker i Danmark har været testet med en ny type jordbundscensor.

Man vil på møderne kunne høre om, hvordan jordbundssensoren virker, og der vil blive kigget grundigt på jorden og jordbundssforskellene i de marker, der er blevet kortlagt. Der vil også være input til, hvad man kan bruge resultaterne til i forhold til præcisionsjordbrug og i klimadebatten.

Her afholdes vejkantsmøderne

Møderne foregår i de kortlagte marker - husk derfor varmt tøj og passende fodtøj til markvandring, lydre opfordringen.

Møderne er gratis, men kræver til- og evt. framelding. Det forventes at vare cirka 1-1,5 time, men man kan gå som man vil. Her kan du se møderækken:

  • Bøgelunde (Sydvestsjælland), mandag d. 9/3-2020 kl. 13 (mødested: marken øst for Snedinge Møllevej 66, 4230 Skælskør - evt. parkering ved forsamlingshus i nr. 22)
  • Kastelev (Sydsjælland), tirsdag d. 10/3-2020 kl. 10 (mødested: marken nordøst for Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg - parkering ved Hasbjergvej 4 eller langs Hasbjergvej ved marken)
  • Neble (Møn), tirsdag d. 10/3-2020 kl. 14 (mødested: marken øst for Grønsundvej 139, 4780 Stege - parkering syd for ejd. i nr. 139 eller på markvej overfor Steffensvej 13)
  • Horneland (v. Faaborg), onsdag d. 11/3-2020 kl. 10 (mødested: marken vest for Bjerne Langgyde nr. 2 - parkering på betonpladsen)
  • Tørring (Midtjylland), onsdag d. 11/3-2020 kl. 15 (mødested: Skovhuussvinget 14, 7160 Tørring - parkering langs vejen ved marken)

Hvis vejret bliver for dårligt (stærk regn/hård frost), kan det være møderne aflyses/udsættes. I så fald gives besked på dagen via mail/sms.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36227 artikler)Prev1234567181018111812Next