bannerPos

Inviterer til vejkantsmøder om jordbundskortlægning

Der er både et produktions- og klimamæssigt perspektiv i at kende til landbrugsjordens humusindhold. Ofte kendes indholdet og variationen i jordens humusindhold ikke i detaljer, da præcis og detaljeret kortlægning vil kræve mange omkostningstunge jordprøver og humusanalyser i laboratoriet. Det er der nu redet bod på via en ny type jordbundssensor, som kan kortlægge jordbundens ler- og humusindhold i én arbejdsgang.

AF: MAJBRITT CHRISTENSEN

FAGJOURNALIST
15-02-2020 07:43
GPS Agro står bage en række vejkantsmøder rundt om i landet. Her præsenteres resultaterne fra 12 marker i Danmark, hvor man har testet en ny type jordbundscensor.

Der har i den senere tid været stort fokus på landbrugsjordens humusindhold. Dels har humusindholdet stor betydning for jordbundens evne til at holde på vand og næringsstoffer, og dels har landbrugsjorden potentiale til at lagre atmosfærisk CO2 via planterester, der indbygges i jordens humuspulje.

Derfor afholder GPS Agro en række vejkantsmøder rundt om i landet, hvor man vil blive præsenteret for resultaterne fra et GUDP-støttet projekt, hvor 12 marker i Danmark har været testet med en ny type jordbundscensor.

Man vil på møderne kunne høre om, hvordan jordbundssensoren virker, og der vil blive kigget grundigt på jorden og jordbundssforskellene i de marker, der er blevet kortlagt. Der vil også være input til, hvad man kan bruge resultaterne til i forhold til præcisionsjordbrug og i klimadebatten.

Her afholdes vejkantsmøderne

Møderne foregår i de kortlagte marker - husk derfor varmt tøj og passende fodtøj til markvandring, lydre opfordringen.

Møderne er gratis, men kræver til- og evt. framelding. Det forventes at vare cirka 1-1,5 time, men man kan gå som man vil. Her kan du se møderækken:

  • Bøgelunde (Sydvestsjælland), mandag d. 9/3-2020 kl. 13 (mødested: marken øst for Snedinge Møllevej 66, 4230 Skælskør - evt. parkering ved forsamlingshus i nr. 22)
  • Kastelev (Sydsjælland), tirsdag d. 10/3-2020 kl. 10 (mødested: marken nordøst for Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg - parkering ved Hasbjergvej 4 eller langs Hasbjergvej ved marken)
  • Neble (Møn), tirsdag d. 10/3-2020 kl. 14 (mødested: marken øst for Grønsundvej 139, 4780 Stege - parkering syd for ejd. i nr. 139 eller på markvej overfor Steffensvej 13)
  • Horneland (v. Faaborg), onsdag d. 11/3-2020 kl. 10 (mødested: marken vest for Bjerne Langgyde nr. 2 - parkering på betonpladsen)
  • Tørring (Midtjylland), onsdag d. 11/3-2020 kl. 15 (mødested: Skovhuussvinget 14, 7160 Tørring - parkering langs vejen ved marken)

Hvis vejret bliver for dårligt (stærk regn/hård frost), kan det være møderne aflyses/udsættes. I så fald gives besked på dagen via mail/sms.

Nord-West noteringen stiger med to euro

Endnu en uge med stigning på svineprisfronten. Og de høje tal ser ud til at blive endnu højere i næste uge.

Nye kapitelstakster

Kapitelstaksterne for hvede og byg i 2019 er nu offentliggjort.

Vi er stærkere sammen end hver for sig

På Kvægkongres 2020 opfordrede formand for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, Christian Lund, danske kvægproducenter til at imødegå fremtidens forandringer, som klimaændringer og nye forbrugermønstre, i fællesskab.

Dansk Energirådgivning justerer ejerskabskredsen frem mod fortsat vækst

Dansk Energinrådgivnings stifter Lars Waage Petersen, og Finance Zealand har solgt deres aktier i selskabet. Ny hovedaktionær er Jon Malthe-Bruun.

Würth Truck Lease introduceres i Danmark

Würth Leasing Danmark A/S introducerer Würth Truck Lease i Danmark med henblik på at give vognmænd, transportvirksomheder og entreprenører en uafhængig og branchekendt leasingpartner til finansiering af traditionelt materiel som lastbiler, trailere, kraner samt entreprenørmaskiner og varebiler.

Velkommen til Kvægkongres 2020

Mandag den 24. og tirsdag den 25. februar er der Kvægkongres i MCH Herning Kongrescenter. Et af årets temaer bliver klima.

Allerede for sent at bruge Galera i mange vinterrapsmarker

I de tidligst såede vinterrapsmarker er vinterrapsen allerede i knopstadiet og dermed så langt fremme i udviklingen, at Korvetto og Galera ikke længere kan anvendes til at bekæmpe ukrudt med, oplyser Annemette Pagter fra Velas.

Ukrudt og svampesygdomme stortrives lige nu

- Erfaringerne viser, at det næppe kan betale sig at behandle, førend vi har passeret midten af marts. Der skal en vis mængde lys til for at få optimal optagelse, understreger Hans Jørgen Bak fra AgriAdvice.

Det er klimarigtigt at fodre med rapsfrø, men er det muligt?

Et to-årigt forsøg skal kigge på mulighederne for at fodre med rapsfrø for at reducere mælkens klimaaftryk og producere sundere mælk.
Side 1 af 1777 (35524 artikler)Prev1234567177517761777Next