Inviterer til vejkantsmøder om jordbundskortlægning

GPS Agro står bage en række vejkantsmøder rundt om i landet. Her præsenteres resultaterne fra 12 marker i Danmark, hvor man har testet en ny type jordbundscensor.

Der har i den senere tid været stort fokus på landbrugsjordens humusindhold. Dels har humusindholdet stor betydning for jordbundens evne til at holde på vand og næringsstoffer, og dels har landbrugsjorden potentiale til at lagre atmosfærisk CO2 via planterester, der indbygges i jordens humuspulje.

Derfor afholder GPS Agro en række vejkantsmøder rundt om i landet, hvor man vil blive præsenteret for resultaterne fra et GUDP-støttet projekt, hvor 12 marker i Danmark har været testet med en ny type jordbundscensor.

Man vil på møderne kunne høre om, hvordan jordbundssensoren virker, og der vil blive kigget grundigt på jorden og jordbundssforskellene i de marker, der er blevet kortlagt. Der vil også være input til, hvad man kan bruge resultaterne til i forhold til præcisionsjordbrug og i klimadebatten.

Her afholdes vejkantsmøderne

Møderne foregår i de kortlagte marker - husk derfor varmt tøj og passende fodtøj til markvandring, lydre opfordringen.

Møderne er gratis, men kræver til- og evt. framelding. Det forventes at vare cirka 1-1,5 time, men man kan gå som man vil. Her kan du se møderækken:

  • Bøgelunde (Sydvestsjælland), mandag d. 9/3-2020 kl. 13 (mødested: marken øst for Snedinge Møllevej 66, 4230 Skælskør - evt. parkering ved forsamlingshus i nr. 22)
  • Kastelev (Sydsjælland), tirsdag d. 10/3-2020 kl. 10 (mødested: marken nordøst for Hasbjergvej 4, 4760 Vordingborg - parkering ved Hasbjergvej 4 eller langs Hasbjergvej ved marken)
  • Neble (Møn), tirsdag d. 10/3-2020 kl. 14 (mødested: marken øst for Grønsundvej 139, 4780 Stege - parkering syd for ejd. i nr. 139 eller på markvej overfor Steffensvej 13)
  • Horneland (v. Faaborg), onsdag d. 11/3-2020 kl. 10 (mødested: marken vest for Bjerne Langgyde nr. 2 - parkering på betonpladsen)
  • Tørring (Midtjylland), onsdag d. 11/3-2020 kl. 15 (mødested: Skovhuussvinget 14, 7160 Tørring - parkering langs vejen ved marken)

Hvis vejret bliver for dårligt (stærk regn/hård frost), kan det være møderne aflyses/udsættes. I så fald gives besked på dagen via mail/sms.

Læs også