bannerPos

Kornet skal tørres helt ned i høst

Et planlager har en tørrezone på cirka 10 centimeter, der bevæger sig op gennem kornet, hvor kornet er tørt under og vådt over. Ved at stikke et spyd ned i kornet, kan man ofte mærke, når spyddet kommer til tørt korn.

Redaktionen

20-08-2019 08:29
Vand, varme og ilt er vigtige faktorer, der har betydning for optimal opbevaring af det høstede korn. Teknikrådgiver Hans Thostrup giver råd til tørring og opbevaring af korn.

Når kornet er høstet, og den værdifulde avl er lagt på lager, er det vigtig at kunne opbevare kornet, uden at det ødelægges.

Teknikrådgiver hos LMO, Hans Thostrup fremhæver tre faktorer, der har stor betydning for optimal opbevaring.

- Vand, varme og ilt, siger han og understreger, at kornet skal tørres helt ned i høst, da vintertørring nemt kan tredoble prisen for tørring.

Nedkøling og nedtørring

Der er flere metoder til at tørre kornet.

Kornet skal tørres helt ned i høst, da vintertørring fint kan tredoble tørreprisen. Efter endt tørring skal kornet køles ned

Hans Thostrup, Teknikrådgiver LMO

Ved eksempelvis gastæt opbevaring fjernes ilten, og kornets ånding holder op.

- Især ved tørt korn skal man tilsætte kuldioxid for at fjerne ilten. Ved fugtigt korn vil kornet selv danne kuldioxid og skabe iltfri opbevaring, siger Hans Thostrup.

Han minder om, at hvis kornet er nede på 17-18 procent i vandindhold, er det muligt at gøre det lagerfast ved at nedkøle det.

- Generelt har vi den tommelfingerregel, at tre grader nedkøling virker lige så godt som en procent nedtørring, siger han.

Planlageret efterligner marken

I et planlager forsøger man at efterligne det, som sker, når kornet bliver tørret ned på marken.

- Har luften den rette relative fugtighed, kan kornet tørres ned til et ønsket vandindhold.

Luftens relative fugtighed er svær at måle. Derfor anbefaler Hans Thostrup, at man benytter et vådt/tørt termometer.

- Det er den metode, jeg har bedst erfaring med, siger han.

- Bruger man et hårhygrometer, skal man først regenerere hårene ved at pakke dem ind i en våd klud i en halv time. Når man fjerner den fugtige klud, er der på de fleste en justérskrue, hvor man indstiller viseren til at stå på 98-100 procent, forklarer han.

Opvarmning af korn

Opvarmning af korn kan være nødvendig for at få kornet tørret helt ned.

- Har man over 20 procent vand i kornet, skal man ikke benytte opvarmning. Ved 19-20 procent vand skal der maksimalt benyttes tre graders opvarmning og under 18 procent vand seks graders opvarmning.

En grads opvarmning af luften sænker luftfugtigheden med 4-5 procent, så seks grader svarer til 25-30 procents reduktion for eksempel fra 90 procent til 65 procent luftfugtighed.

- Vi ønsker ikke i et planlager at tørre med lavere luftfugtighed end 60-65 procent, idet kornet bliver for tørt og skal befugtes igen, siger Hans Thostrup og minder om, at ved vådt korn tager tørreprocessen nemt tre-fire uger eller mere, især hvis vejrbetingelserne er ugunstige.

- Et planlager har en tørrezone på cirka 10 centimeter, der bevæger sig op gennem kornet, hvor kornet er tørt under og vådt over. Ved at stikke et spyd ned i kornet kan man ofte mærke, når spyddet kommer til tørt korn.

Mange korntestere måler ifølge Hans Thostrup unøjagtigt, hvorfor man ikke kan stole på det målte vandindhold.

- En test, man selv kan foretage, er at veje nøjagtige kornprøver af, for eksempel med en brevvægt, og så komme dem i mikrobølgeovnen og tørre dem, til prøverne ikke taber mere i vægt. Dernæst kan vandindholdet regnes ud ved at trække den tørre vægt fra den våde, gange med 100 og dividere med den våde vægt, siger Hans Thostrup.

- Husk at sætte et glas med vand ind i mikrobølgeovnen, ellers vil kornet selvantænde, understreger han.

Automatisk styring af blæseren betaler sig

Hvis man tørrer i 10-20 dage, kan man komme i tvivl om, hvorvidt man tørrer korn eller blæser fugt ind i kornet.

- Når der fordamper vand, vil temperaturen falde, og er luften oveni kornet koldere end den i hovedkanalen, så er man 100 procent sikker på, at man fjerner vand fra kornet, siger teknikrådgivere.

- Jo større temperaturforskel, jo mere vand fjerner man fra kornet.

Han anbefaler automatisk styring af blæseren.

- Målinger viser, at man kan spare 40 procent i energiforbrug ved korrekt styring.

hl

Regnemetode til at bestemme vandindholdet i kornprøver:

(vægt på våd kornprøve – vægt på tør kornprøve) x 100 / vægt på våd kornprøve

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.
Side 1 af 1636 (32717 artikler)Prev1234567163416351636Next