Majs skal høstes grøn

Tørken betyder, at det kan være nødvendigt at høste majsen uden kolber i starten af august.

Til venstre ses en majsplante, der ikke har dannet hunblomst, og som derfor ikke kommer til at danne en kolbe. Til højre en plante, som har dannet hunblomst (i den røde firkant), og som derfor har chance for at danne en kolbe med kernefyldning.

Desværre ser det ud til, at uvandet majs på den lettere jord kan komme til at tage så meget skade af varmen og manglen på vand, at den bør høstes som grønmajs uden kolber.
- Det er meget ærgerligt og koster tabt udbytte. Men alternativet, nemlig at lade majsen stå, til den visner, er bare endnu værre, konstaterer Ken Brink fra KWS Scandinavia.
På den baggrund er det vigtigt at holde grundigt øje med markerne med majs for at få taget de rigtige beslutninger.

Kig efter støvfang på planterne

En majsplante vil næsten altid udvikle en hanblomst, der sidder helt oppe i toppen af planten.
- Men det er ikke sikkert, at den nede på stænglen har energi til at udvikle en eller flere hunblomster.
- Hunblomsten skal være der for, at planten kan danne en kolbe, forklarer Bjørn Lisbjerg fra KWS Scandinavia.
Man skal derfor se efter, om der begynder at komme hunblomster på majsplanterne. 
Hunblomsterne ses ved at holde øje med, om der kommer et støvfang frem mellem et blad og stænglen som vist på fotoet.

Tjek alle marker - også inde i marken

Det er ikke nok at stille sig op ude i kanten af marken for at se, om majsen er i stand til at danne hunblomster og dermed kolber med kernefyldning.
- Man er nødt til at komme ind i markerne for at inspicere dem grundigt. For det kan være, at det er bedre at høste markerne af flere gange alt efter, om der dannes kolber eller ikke, påpeger Bjørn Lisbjerg.

Majshøsten falder tidligt i år

Hvis det er muligt at vande majsen, så den danner kolber, skal den blive stående til senere høst.
Eller hvis jorden er så god, at majsen klarer sig uden vanding og kan danne kolber, skal den selvfølgelig også have lov til at blive stående.
- Uanset hvad skal man nok indstille sig på, at de tidligste sorter bliver klar til ensilering i slutningen af august og i starten af september afhængig af lokalitet, pointerer Ken Brink.
Majsen må nemlig ikke få lov til at visne, før den høstes.
- Den skal være grøn, fremhæver Bjørn Lisbjerg.
 

Læs også