Tid til valg af sorter

Sunde sorter med stabile udbytter står højt på ønskelisten, når LMO’s konsulenter anbefaler vårsædssorter.

- Ved valg af vårbygsort anbefaler vi, at man går efter en sund sort med højt stabilt udbytte over flere år, siger Ulla Plauborg, planteavlskonsulent, LMO.

I 2019 var der ifølge konsulenten et stort bruttomerudbytte for svampebekæmpelse, som varierede fra cirka 7 til 16 hektokilo pr. hektar mellem de forskellige sorter. Sortsvalget afhænger også af, om det er til malt eller foder.

- Har man planlagt mange hektar med vårbyg, anbefaler vi at fordele risikoen ved at vælge mindst to sorter. Her kan den ene med fordel være en nyere sort, lyder det fra Ulla Plauborg.

Hun suppleres af planteavlskonsulent Brian Kure Hansen, der minder om, at der skal vælges en sort, der er resistent overfor nematoder, hvis man med mellemrum har havre i sædskiftet.

- Sorterne Laureate, Scholar, Chanson og Cosmopolitan er modtagelige og bør således undgås, hvor der jævnligt er havre i sædskiftet. For sorten Ellinor er resistensen ukendt, forklarer han.

Ifølge grovvarefirmaerne er sorter RGT Planet, KWS Irina, Ellinor, Laureate og Chanson alle egnede til malt. De to sorter RGT Planet og KWS Irina er dog ifølge konsulenterne de mest anerkendte og derved også de mest afsætningssikre.

Ligeværdige sorter

Inden for foderbyg, er der flere ligeværdige sorter. Blandt nogle af de sundeste nævner Ulla Plauborg og Brian Kure Hansen Feedway og Ellinor.

- Men Laureate, RGT Planet og Flair vil også være gode valg, ligesom en sortsblanding af kendte, højtydende sorter altid kan anbefales, siger de.

Sorten Fokus er en af de nye spændende sorter, som har været med i Landsforsøgene i to år. Sortens gennemsnitlige forholdstal for udbytte er 102, og den har det laveste merudbytte for svampebekæmpelse. Også sorterne KWS Chrissie og Wish ser ifølge konsulenterne spændende ud med høje udbyttepotentialer, dog med større modtagelig for svampesygdomme.

Nematoder i havre

Havresorten Delfin er den sundeste af sorterne på markedet, hvilket skyldes, at den stort set ikke bliver angrebet af meldug.

- I 2019 fik man i Landsforsøgene et bruttomerudbytte for svampebekæmpelse på 1,7 hektokilo pr. hektar i denne sort.

Når man skal vælge en havresort, er det vigtigt at vide, om der kan være en risiko for angreb af nematoder. På arealer med hyppig dyrkning af modtagelige vårbygsorter og havre bør man ifølge planteavlskonsulenterne vælge den nematoderesistente Dominik.

Afsætningsmuligheder

Ud over et højt, stabilt udbytte anbefaler LMO ved valg af vårhvedesort, at der tages hensyn til modtagelighed over for svampesygdomme og især gulrust.

- Alle vårhvedesorter på markedet er på brødhvedelisten, men vi anbefaler, at man forhører sig om potentielle afsætningsmuligheder inden valg af sort. Cornetto og Alondra er de to største sorter på markedet, lyder det fra Brian Kure Hansen.

hl

Læs også