bannerPos

Tid til valg af sorter

I 2019 var der et stort bruttomerudbytte for svampebekæmpelse, som varierede fra cirka 7 til 16 hektokilo pr. hektar mellem de forskellige vårbygsorter.
Sunde sorter med stabile udbytter står højt på ønskelisten, når LMO’s konsulenter anbefaler vårsædssorter.

- Ved valg af vårbygsort anbefaler vi, at man går efter en sund sort med højt stabilt udbytte over flere år, siger Ulla Plauborg, planteavlskonsulent, LMO.

I 2019 var der ifølge konsulenten et stort bruttomerudbytte for svampebekæmpelse, som varierede fra cirka 7 til 16 hektokilo pr. hektar mellem de forskellige sorter. Sortsvalget afhænger også af, om det er til malt eller foder.

- Har man planlagt mange hektar med vårbyg, anbefaler vi at fordele risikoen ved at vælge mindst to sorter. Her kan den ene med fordel være en nyere sort, lyder det fra Ulla Plauborg.

Hun suppleres af planteavlskonsulent Brian Kure Hansen, der minder om, at der skal vælges en sort, der er resistent overfor nematoder, hvis man med mellemrum har havre i sædskiftet.

- Sorterne Laureate, Scholar, Chanson og Cosmopolitan er modtagelige og bør således undgås, hvor der jævnligt er havre i sædskiftet. For sorten Ellinor er resistensen ukendt, forklarer han.

Ifølge grovvarefirmaerne er sorter RGT Planet, KWS Irina, Ellinor, Laureate og Chanson alle egnede til malt. De to sorter RGT Planet og KWS Irina er dog ifølge konsulenterne de mest anerkendte og derved også de mest afsætningssikre.

Ligeværdige sorter

Inden for foderbyg, er der flere ligeværdige sorter. Blandt nogle af de sundeste nævner Ulla Plauborg og Brian Kure Hansen Feedway og Ellinor.

- Men Laureate, RGT Planet og Flair vil også være gode valg, ligesom en sortsblanding af kendte, højtydende sorter altid kan anbefales, siger de.

Sorten Fokus er en af de nye spændende sorter, som har været med i Landsforsøgene i to år. Sortens gennemsnitlige forholdstal for udbytte er 102, og den har det laveste merudbytte for svampebekæmpelse. Også sorterne KWS Chrissie og Wish ser ifølge konsulenterne spændende ud med høje udbyttepotentialer, dog med større modtagelig for svampesygdomme.

Nematoder i havre

Havresorten Delfin er den sundeste af sorterne på markedet, hvilket skyldes, at den stort set ikke bliver angrebet af meldug.

- I 2019 fik man i Landsforsøgene et bruttomerudbytte for svampebekæmpelse på 1,7 hektokilo pr. hektar i denne sort.

Når man skal vælge en havresort, er det vigtigt at vide, om der kan være en risiko for angreb af nematoder. På arealer med hyppig dyrkning af modtagelige vårbygsorter og havre bør man ifølge planteavlskonsulenterne vælge den nematoderesistente Dominik.

Afsætningsmuligheder

Ud over et højt, stabilt udbytte anbefaler LMO ved valg af vårhvedesort, at der tages hensyn til modtagelighed over for svampesygdomme og især gulrust.

- Alle vårhvedesorter på markedet er på brødhvedelisten, men vi anbefaler, at man forhører sig om potentielle afsætningsmuligheder inden valg af sort. Cornetto og Alondra er de to største sorter på markedet, lyder det fra Brian Kure Hansen.

hl

Gyllevogne på kundepræmisser

Siden premieren for to år siden i Hannover har Gøma-fabrikken i Viborg solgt 70 gyllevogne.

Reserver din vårsæd nu

Til de planlagte vårsædsmarker, er der udsæd nok til rådighed, men der forventes at blive et stort træk på de bedste sorter. Anbefalingen fra Agri Nord lyder derfor, at man snarest reserverer den mængde, man forventer at skulle bruge.

Har du et tilbagebetalings-krav?

De landmænd, som måtte have handlet fast ejendom i perioden 2015-2018, hvis betalingsrettigheder er blevet nedskrevet, kan overveje, om der er mulighed for at rejse et krav mod sælger af ejendommen.

Dansk Hereford-avler har succes i Storbritannien

Den mest prestigefyldte titel, som en Hereford-avler kan opnå i Storbritannien, »Sire of the Year« - Årets Tyr - blev for anden gang i The Hereford Cattle Societys historie tildelt en dansk-avlet tyr.

Dansk landbrug har viljen og evnerne til at løse klima-opgaven

Grønt flybrændstof og stop for metan-udledning fra køer er et par af de store CO2-håndtag, som fødevaresektoren kommer til at dreje på, vurderer Hans Roust Thysen, miljøchef hos Seges. Over to dage deltog han i en klimadebat på Agritechnica.

Svineproducenter blev budt velkommen med boblevand

Svineproducenter blev budt velkommen med boblevand

Bestil kun majsfrø der er koldtestet

For at sikre optimale betingelser for god fremspiring, skal der kun anvendes majsfrø, der er koldtestet, ligesom plantetallet skal afpasses efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.

El-traktoren til gårdbrug er lige om hjørnet

Omkring halvdelen af landbrugsopgaverne vil kunne løses med el-traktorer. Alene med nutidens teknologi. Det vurderer amerikansk Danfoss-ingeniør på baggrund af studier. Han tror, elektrificering vil revolutionere traktorbranchen.

Fagfolk går sammen om kvægfaglig dag

Hedegaard, Agri Nord og KvægXperten har slået deres kompetencer sammen og holder Fagdag Kvæg for mælke- og kalveproducenter i Himmerlandsområdet.
Side 1 af 1695 (33894 artikler)Prev1234567169316941695Next