Udbudte bejdsemidler i majs til sæson 2021

Foreløbigt har de forskellige firmaet angivet, at de udbyder følgende bejdsemidler på deres majssorter til sæson 2021.

Der bejdses ikke med skadedyrsmidlet Force (tefluthrin) eller andre skadedyrsmidler til kommende sæson.

Bejdsen Korit – anvendt mod fugle – indeholder aktivstoffet ziram, som er under revurdering i EU. Korit kan anvendes i sæson 2021, og sandsynligvis også til sæson 2022. Korit har også lidt effekt mod svampe. Der vil før vækstsæsonen 2021 blive informeret om korrekt håndtering af majsfrø bejdset med Korit.

KWS oplyser, at de markedsfører bejdsen kaldet Initio Bird Protect, som indeholder et bitterstof. Firmaet angiver, at bitterstoffet sikrer, at fugle ikke æder behandlede frø og oplyser, at deres egne forsøg viser en effekt af stoffet på niveau med Korit. 

Nordic Seed oplyser, at der er opnået en effekt af deres planteekstrakt i Maisguard på niveau med Korit. Forsøgene er foretaget i udlandet.

Seges vil iværksætte en spørgeskemaundersøgelse blandt planteavlskonsulenterne i 2021 med hensyn til effekten af bejdserne og forekomsten af fugleskader. Derudover vil der blive iværksat landsforsøg, hvor effekterne belyses.

Biostimulanter

Biostimulanter skal ikke godkendes som plantebeskyttelsesmidler, men skal kun godkendes under gødningsforordningen. Biostimulanter har ikke en direkte bekæmpende effekt, men har indirekte effekter, der gør planterne mere modstandsdygtige mod skadegørere eller har andre effekter, der kan øge udbyttet. Effekten af mange biostimulanter er dog kun undersøgt i begrænset omfang. Hvis produkterne derimod markedsføres som midler med bekæmpende effekt, skal de godkendes som et plantebeskyttelsesmiddel eller et biologisk bekæmpelsesmiddel, og dette kræver som bekendt et stort dokumentationsmateriale.

hl

Læs også