bannerPos

Udbudte bejdsemidler i majs til sæson 2021

Oversigt over de i 2021 udbudte bejdsemidler i majs. Kilde: Seges
14-11-2020 09:51

Foreløbigt har de forskellige firmaet angivet, at de udbyder følgende bejdsemidler på deres majssorter til sæson 2021.

Der bejdses ikke med skadedyrsmidlet Force (tefluthrin) eller andre skadedyrsmidler til kommende sæson.

Bejdsen Korit – anvendt mod fugle – indeholder aktivstoffet ziram, som er under revurdering i EU. Korit kan anvendes i sæson 2021, og sandsynligvis også til sæson 2022. Korit har også lidt effekt mod svampe. Der vil før vækstsæsonen 2021 blive informeret om korrekt håndtering af majsfrø bejdset med Korit.

KWS oplyser, at de markedsfører bejdsen kaldet Initio Bird Protect, som indeholder et bitterstof. Firmaet angiver, at bitterstoffet sikrer, at fugle ikke æder behandlede frø og oplyser, at deres egne forsøg viser en effekt af stoffet på niveau med Korit. 

Nordic Seed oplyser, at der er opnået en effekt af deres planteekstrakt i Maisguard på niveau med Korit. Forsøgene er foretaget i udlandet.

Seges vil iværksætte en spørgeskemaundersøgelse blandt planteavlskonsulenterne i 2021 med hensyn til effekten af bejdserne og forekomsten af fugleskader. Derudover vil der blive iværksat landsforsøg, hvor effekterne belyses.

Biostimulanter

Biostimulanter skal ikke godkendes som plantebeskyttelsesmidler, men skal kun godkendes under gødningsforordningen. Biostimulanter har ikke en direkte bekæmpende effekt, men har indirekte effekter, der gør planterne mere modstandsdygtige mod skadegørere eller har andre effekter, der kan øge udbyttet. Effekten af mange biostimulanter er dog kun undersøgt i begrænset omfang. Hvis produkterne derimod markedsføres som midler med bekæmpende effekt, skal de godkendes som et plantebeskyttelsesmiddel eller et biologisk bekæmpelsesmiddel, og dette kræver som bekendt et stort dokumentationsmateriale.

hl

Nye tilskudsmuligheder til energioptimering på landbrugsbedrifter

I første kvartal af 2021 bliver det igen muligt at søge tilskud til at gennemføre energibesparende tiltag i virksomheder. Tilskuddet kommer fra Energistyrelsens nye erhvervspulje, som afsætter 605 millioner kroner i tilskud til energieffektiviseringer i det kommende år.

Vandets pH betyder overraskende meget for midlernes effekt

- Det er en øjenåbner at se, hvad regulering af sprøjtevandets hårdhed betyder for virkning af midlerne. Det kan for eksempel reducere forbruget af glyphosat, fortæller planteavlskonsulent Bente Andersen.

Vores klimaregnskab understreger behovet for grøn omstilling

Ringkøbing-Skjern Kommune er begyndt at inddrage landbrug, skovbrug og affald i sit klimaregnskab. Det tegner et knapt så grønt billede af kommunen, der er i dialog med landbruget for at indfri sit mål om at blive 100 procent fossilfri i 2040.

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.
Side 1 af 1984 (39678 artikler)Prev1234567198219831984Next