Flere pesticidforhandlere overtræder loven

Miljøstyrelsen har ved kontroller sidste år fundet lovovertrædelser hos 36 procent af de forhandlere, der sælger pesticider til professionelt brug.

Miljøstyrelsens kontrol hos forhandlere af pesticider viste i 2020, at visse forhandlere af pesticider har problemer med at overholde reglerne. Over en tredjedel af de kontrollerede forhandlere havde således overtrådt loven.

I alt har styrelsen i 2020 kontrolleret 94 forhandlere og fundet lovovertrædelser hos 34 af dem. Det svarer til 36 procent af de kontrollerede forhandlere.

Kigger man isoleret set på de forhandlere, som sælger pesticider til især landmænd til professionelt brug fra for eksempel grovvareforretninger, er overtrædelsesprocenten også på 36 procent.

12 af i alt 33 forhandlere, der sælger til professionelt brug, som var med i Miljøstyrelsens kontrol sidste år, er blevet taget i ikke at overholde loven. 5 af forhandlerne, der sælger til professionelt brug, er blevet politianmeldt.

Det er en stor stigning i forhold til 2019, hvor der i kontrollen blev fundet overtrædelser hos 23 procent af de forhandlere, som sælger til professionelt brug.

Målrettet kontrol

Det bliver dog forklaret, at de forhandlere, som kontrollen i 2020 har været målrettet mod, er forhandlere, der tidligere er set overtrædelser hos.

- Inspektionen har haft fokus på at genbesøge nogle forhandlere, som tidligere har haft overtrædelser, og inspektionen har modtaget flere indberetninger om mulige ulovlige forhold, som vi efterfølgende har fulgt op på med kontrol, lyder det fra Miljøstyrelsen.

De mest hyppige overtrædelser er fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, idet godkendelsen er udløbet, samt overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler.

Bemærkelsesværdigt er der hos 4 ud af 4 planteskoler, som var med i kontrollen, fundet overtrædelser, mens 4 ud af 6 byggemarkeder, der sælger pesticider til private, også havde overtrædelser.

Oversigt over antal tilsynsbesøg hos pesticidforhandlere i 2020 med indskærpelser og politianmeldelser samt de enkelte overtrædelser fordelt på type (der kan være flere typer overtrædelser ved samme tilsynsbesøg, og optællingen omfatter alle overtrædelser om pesticider)Kilde: Miljøstyrelsen

Læs også

Svampesprøjt når blomstringen starter
Bygrust og skoldplet i flere vinterbygmarker
Undlad at sprøjte i rapsen
Værste havrerødsot i flere år
Tjek vinterraps for bladribbesnudebiller
Balaya godkendt til brug i frøgræs