Møgvejr: I maj har sprøjtetimerne mest ligget om natten

Har der kun været få chancer for at sprøjte her i den regnfulde maj? En opgørelse bekræfter dette. Og hvis man yderligere siger, at der skal være mindst fire sammenhængende sprøjtetimer, så er det kun opfyldt for 11 timer pr. uge nat og dag her i maj.

En frisk opgørelsen viser ikke overraskende,  at der har været betydeligt flere sprøjtetimer om natten end om dagen. Figuren viser antallet af egnede sprøjtetimer om ugen ved forskellige vindstyrker og for henholdsvis nat- og dagsprøjtninger. Kilde: Agricenter, Nordic Sugar

Agricenter på Nordic Sugar har netop set på sprøjtemulighederne i maj ved hjælp af vejrdata hentet ved DMI.

- Opgørelsen viser uheldigvis – men ikke overraskende – at der har været betydeligt flere sprøjtetimer om natten end om dagen, oplyser Agricenter.

- Og næsten halvdelen af sprøjtetimerne er med vindstyrker mellem fire og fem m/s, som er tæt på de højeste vindstyrker, hvor det er forsvarligt at køre.

I gennemsnit har der været 53 timer om ugen, som opfylder de nævnte kriterier for at kunne betegnes som en sprøjtetime.

- Hvis man yderligere siger, at der skal være mindst fire sammenhængende timer, så er det kun opfyldt for 11 timer nat og dag hver uge.

- Så har du oplevet, at det har været svært at finde sprøjtetimer, så afspejles det også her, lyder det fra Nordic Sugar.

Blæsende

Indtil videre er der brugt data fra Guldborgsund kommune, så der vil være afvigelser i forhold til andre områder.

- Da det er gennemsnitstal for hele kommunen, kan nedbørsværdier også ramme hårdere end nødvendigt, fordi der ikke tages hensyn til nedbør på den enkelte lokalitet. Regner det i Stubbekøbing, kan det påvirke nedbørstal i Nysted.

I figuren er vist antallet af egnede sprøjtetimer pr uge, hvor vindhastigheden er under to m/s, mellem to og tre m/s, mellem tre og fire m/s og endelig for vindhastigheder mellem fire og fem m/s.

Den sidste kategori er med så kraftig vind, at der minimum bør benyttes lowdriftdyser.

Definition på en sprøjtetime

Hvis følgende betingelser er opfyldt, tæller det som en sprøjtetime:

  • Ingen nedbør i de efterfølgende 2 timer
  • Vindhastighed under 5 m/s
  • Ingen frost i de næste 48 timer

Læs også