Ny udgave af bogen Markens sygdomme og skadedyr

I forhold til udgaven fra 2010 er der sket en gennemgribende revision og antallet af billeder er kraftig udvidet.

Opslags- og undervisningsbogen »Markens sygdomme og skadedyr« udkommer den 14. december i en ny og revideret udgave.

Der vises nu over 1.100 fotos af sygdomme og skadedyr samt næringsmangel og andre skader i landbrugsafgrøder. Skadegørere i korn, frøgræs, bælgplanter (ærter, hestebønner, lupiner, kløver, lucerne), raps og andre korsblomstrede, bederoer, majs og kartofler omtales. Siden sidste udgave er der kommet flere nye skadegørere til, som er omtalt i bogen.

I teoriafsnittet er blandt andet omtalt forebyggelse via sædskifte samt betydning af nyttedyr, hvor omtalen er ledsaget af fotos af nyttedyr.

Bogen er skrevet af Ghita Cordsen Nielsen og udgives på www.forlagetdamgaard.dk

Læs også