- Der vil kun ske en meget, meget langsom og en meget, meget lille forbedring af tilstanden

Effekten for biodiversiteten af sprøjte-, gødsknings-, og omlægningsdriften på den del af §3-arealerne, som der i dag er landbrugsdrift på er og bliver meget, meget lille, slår lektor Hans Henrik Bruun fra Københavns Universitet fast. Han ser hellere, der bliver lavet en helt anden prioritering.

At der kun er en begrænset naturværdi på de 37.000 hektar, der primært er ferske enge, som lige nu står til at blive berørt at sprøjte-, gødsknings- og omlægningsforbuddet på §3-arealer, skyldes, at der netop er landbrugsdrift på arealerne.

Vil du læse mere?

Kære læser, denne artikel fra Effektivt Landbrug er låst.

Kvalitetsjournalistik kræver research, ekspertise og adgang til relevante kilder.

Men du kan prøve et digitalt abonnement i 10 uger for 10 kroner om ugen.

Læs også