Viral video om brunt slam i vandløb giver store panderynker

En video fra i lørdags af udledning af brunt slam, der ryger ud fra rør fra renseanlæg – hvor køer græsser lige ved siden af – er nu delt over 1.200 gange. Fra Tønder Forsyning ærgrer man sig over udslippet. Der er ikke overblik over, hvor store mængder, der løb ud.

En video fra Øster Højst i Sønderjylland bliver i disse dage flittigt delt på Facebook. I skrivende stund tirsdag eftermiddag er den delt over 1.200 gange. Videoen viser, hvordan der fra et rør fra et rensningsanlæg løber en brunlig masse direkte ud i et vandløb. Få meter fra vandløbet og røret ser man køer stå og græsse.

Videoen er optaget lørdag og lander lige midt i den aktuelle politiske debat om spildevand. I september lød det blandt andet fra miljøminister Lea Wermelin (S), at der i Danmark slet ikke er godt nok styr på, hvor meget spildevand, der ryger ud i vandløbene. Fra mange aktører i landbruget lyder det, at man mener, at spildevandsudledningerne fra vandselskaberne rundt om i landet undervurderes.

Har set video

Fra Tønder Forsyning, der er ansvarlig for det pågældende renseanlæg i Øster Højst, har man naturligvis også bemærket videoen på Facebook. Herfra lyder det, at man blev kontaktet lørdag eftermiddag af en borger, der også havde set videoen, og vagten der efterfølgende kørte ud til stedet, kunne, da han kom frem, konstatere, at det var en slamflugt, der var årsag til den utilsigtede udledning. Slamflugten skete på grund af de store mængder regn, der var faldet i lørdags.

Efterfølgende kørte man hen over weekenden med en manuel nødstyring fra renseanlægget, så man kunne håndtere vandmasserne. Samtidig lyder det, at man nu arbejder på at få lavet en bedre styring, så anlægget fremover kan håndtere mere vand under kraftige og længevarende regn. 

Fra driftschef for Vand og Spildevand Tønder Vandforsyning, John Pies Christiansen, lyder det til Effektivt Landbrug:

- Det her er noget, som ikke bør ske. Vi gør alt, hvad vi kan for at rette op på det. Det er jo ikke godt for vandmiljøet overhovedet, siger han.

Han forklarer, at slamflugt dog desværre er noget, som kan ske på de fleste renseanlæg.

Aktiv slam når ikke at bundfælde sig

I et renseanlæg er der en proces med såkaldt aktiv slam til at rense spildevandet. Aktiv slam er de bakterier, der omsætter spildevandet og nedbryder for eksempel det kvælstof, som er i det.

I rensningen af spildevand skal dette aktive slam bundfældes i klaringstanken og retur til processen med det aktive slam. Vandet fra klaringstanken er det, der ledes ud til vandløbet. Men kommer der mere vand til renseanlægget, end det er dimensioneret til, kan der ske slamflugt, fordi klaringstanken ikke kan følge med. 

- Det her kan ske på alle renseanlæg. Jeg tror, at man på alle renseanlæg Danmark har oplevet, at der kan ske slamflugt, fordi der ikke er tid nok til, at det aktive slam kan bundfælde sig. Det ser voldsomt ud, og det er selvfølgelig ikke godt for et vandløb, siger John Pies Christiansen.

Ved I hvor meget, der røg ud i vandløbet i lørdags?

- Nej, det kan man ikke se. Men det blev rimeligt hurtigt opdaget. Det blev filmet og lagt på Facebook, og så blev der ringet til os. Vores mand var så dernede inden for halv time. Da han kom til stedet, var det stoppet igen. Så det var ligesom et skvulp, der kom.

Så I kan ikke sige, hvor mange liter, som røg ud?

- Nej, det kan vi ikke. Det aktive slam er dog ikke urenset spildevand, men organisk stof, men det er jo heller ikke godt for vandmiljøet overhovedet. Der er dog så meget vand i vandløbet, og det har regnet så meget, at det heldigvis er fortyndet. Det skal dog ikke være nogen undskyldning, for sådan noget her må ikke ske. Det kan dog ske, når et renseanlæg bliver overbelastet, siger han.

Skal kunne håndtere mere vand

Fra driftschefen lyder det, at der ikke findes et »quick fix« til at få løst problemet. Det handler om at få renseanlæggene til at kunne håndtere større mængder vand.

- Og det er jo et generelt problem over det hele. Der kommer mere og mere vand til anlæggene, da nedbøren, intensiteten og varigheden af regnen har ændret sig over årene. Og der kan hverken kloak eller renseanlæg følge med, siger John Pies Christiansen, der også fortæller, at samtidig med, at klimaet har ændret sig, så har byerne også ændret sig.

- Da jeg var barn, der var der grus i de fleste indkørsler. I dag er der fliser og afløb, så det gør også noget, siger han og forklarer, at tilløbssystemet til det vand, der ryger til rensning, også er blevet større med årene.

- Og her er vi udfordret. Her arbejder vi hele tiden på enten at separere eller lave tanke.

Hvor tit sker slamflugt for jer?

 - Det er heldigvis sjældent. Vi sætter mere og mere styring på, så vi kan overvåge det, og få minimeret risikoen. Men igen, det kan jo ske. Vi gør dog alt for, at det ikke skal ske. Vi er jo sat i verden for at rense spildevandet, siger han.

Han forklarer, at Øster Højst Renseanlæg er et mindre renseanlæg. I normalt tørvejr kommer der omkring 100 kubikmeter vand igennem i døgnet. Når det regner meget, som i lørdags, så kommer der mellem 800 og 900 kubikmeter igennem.

BL har delt video

En af dem, der har delt videoen fra Øster Højst på Facebook, er Bæredygtigt Landbrug. Her spørges der, om kraftigt regnvejr virkelig er en god nok undskyldning, når renseanlæg løber over.

Fra Jørgen Evald, faglig direktør i Bæredygtigt Landbrug lyder det:

- Problemet er jo generelt. Der er ikke styr på de her overløb. Der er ikke styr på, hvad der kommer ud.

- Jeg påstår ikke, at det er en nem opgave at få det her problem løst, men vi kommer ingen vegne, hvis ikke man erkender, at her ligger der en kæmpe udfordring, siger han.

 

 

Læs også