Ministeren hylder landbrugets omstillingsevne

Dansk landbrug er fantastisk til at omstille sig, mener fødevareminister Rasmus Prehn, der for nylig var på besøg hos Vestjyllands Andel.

Direktør i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch, i samtale med fødevareminister Rasmus Prehn. I baggrunden ses gårdejer Kristian Lundgaard-Karlshøj fra Ausumgaard. Foto: Mette Johnsen Fødevareminister Rasmus Prehn lyttede opmærksomt efter, da direktør i Vestjyllands Andel, Steen Bitsch fortalte om de klimatiltag, der er gang i. Foto: Mette Johnsen

Proteinproduktionen kørte på højtryk, da Rasmus Prehn indledte sit besøg hos Vestjyllands Andel med en rundvisning på »Søstjernefabrikken« ved GreenLab Skive. Der blev således kørt både rejeskaller og fiskeafskær igennem anlægget, og ministeren fik endda lejlighed til at smage på outputtet, hvor også græsprotein var på menuen.

Dernæst gik turen videre til Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs, der er etableret og udviklet i et samarbejde mellem Vestjyllands Andel, Ausumgaard, Seges og R&D. Efter rundvisning på anlægget og en længere faglig snak med VA-direktør Steen Bitsch, bestyrelsesformand Leif Haubjerg og gårdejer Kristian Lundgaard-Karlshøj roste Rasmus Prehn atter landbrugets omstillingsevne.

- Som jeg har påpeget flere gange i forbindelse med regeringens landbrugsudspil, så er dansk landbrug fantastisk til at omstille sig. Det er græsprotein blandt andet et godt eksempel på, og det er også et område, som vi lægger stor vægt på i forbindelse med den aktuelle klimadagsorden, sagde Rasmus Prehn.

- Udover lokalt produceret protein får vi udnyttet diverse restprodukter til energi og derved skabt en masse synergier på tværs. Det er simpelthen Danmark, når det er allerbedst, at vi får merværdi ud af de forskellige produkter. Og det viser, hvilket højt teknologisk plan vores landbrug opererer på, fortsatte han.

En fantastisk dag 

Også hos Steen Bitsch var der begejstring at spore efter mandagens besøg, hvor han fik rig lejlighed til at præsentere Vestjyllands Andel bud på muligheder, synergier og løsninger i forhold til landbrugets grønne omstilling.

- Det har været en fantastisk dag, hvor ministeren tog sig god tid til at sætte sig ind i kompleksiteten ved de symbioser og synergier, som dansk landbrug er godt i gang med at skabe, lød det fra Vestjyllands Andels direktør.

Samtidig lagde han stor vægt på dansk landbrugs klima-effektivitet, som senest er blevet fremhævet i en ny rapport fra den amerikanske tænketank World Resources Institute.

- Et effektivt landbrug, der er velforsynet med næringsstoffer, har det største CO2-bindingspotentiale. Jo mere effektivt man producerer, jo mindre er CO2-belastningen, og her er dansk landbrug det mest effektive i verden. Vi har både viljen og evnerne til at løse ligningen omkring den grønne omstilling, og de argumenter skal være med til at sikre bredere opbakning om regeringens landbrugsudspil, sluttede Steen Bitsch.

Læs også